Hopp direkte til innhold

Navigasjonstjenester

Kystverket drifter og utvikler digitale og maritime tjenester som bidrar til tryggere og mer effektiv navigasjon.

 • Sjøtrafikksentraltjenesten

  Sjøtrafikksentralene organiserer skipstrafikken og tilbyr informasjonstjeneste og navigasjonsassistanse i sine tjenesteområder.
 • SafeSeaNet Norway

  I SafeSeaNet Norway kan skipsfarten sende pliktige ankomst- og avgangsopplysninger til myndigheter og havner.
 • Digital rutetjeneste

  På routeinfo.no kan navigatører laste ned referanseruter for navigasjon til havner, og få viktig ruteinformasjon og lokale forskrifter som gjelder for seilasen.
 • AIS

  Det nasjonale AIS-nettverket AIS Norge gjør det mulig for myndigheter å følge skipstrafikken i sanntid. Kystverket deler AIS data med andre myndigheter og publikum.
 • NAIS

  I nettjenesten NAIS kan du følge sjøtrafikken i norske farvann i sanntid.
 • Bølge- og strømvarsel

  Bølgevarsel for farleder gir prognoser for bølgehøyde, -periode og -retning inntil 60 timer frem i tid. Varslene oppdateres fire ganger i døgnet.
 • Radionavigasjon (DGPS)

  DGPS-tjenesten leverer korreksjonssignaler til GPS navigasjonsutstyr på skip. Det gir større nøyaktighet på GPS-posisjoner og styrker signalkvaliteten på systemet.
 • Navigasjonsvarsling

  Kystverket er koordinator for NAVAREA XIX med ansvar for å sende navigasjonsvarsler for Norskehavet, Grønlandshavet og vestre del av Barentshavet. Kystverket er også nasjonal koordinator for navigasjonsvarsler med ansvar for å sende varsler for norskekysten og kysten av Svalbard.
 • Kystinfo

  Kystinfo viser en samling kartlag med data og informasjon om marine og maritime interesser.
 • ArcticInfo

  ArcticInfo.no gir sjøfarende informasjon om seilingsforhold i arktiske farvann, og beslutningsstøtte for tryggere ferdsel i Arktis .
 • BarentsWatch

  I over 10 år har BarentsWatch laget digitale tjenester for en rekke brukere og samtidig effektivisert forvaltningen.
 • Kystvær

  Last ned KystVær-appen og få nøyaktige og oppdaterte vindmålinger for 130 værutsatte strekninger langs kysten, inkludert Svalbard og Jan Mayen.
 • LRIT

  LRIT-pliktige fartøy må rapportere nye eller fornyede LRIT-sertifikater til Kystverket.
 • E-navigasjon

  E-navigasjon er en global strategi utviklet av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å legge til rette for digitalisering og automatisert utveksling av informasjon mellom skip, og mellom skip og myndigheter.

Digitale tjenester

Til toppen