Hopp direkte til innhold

Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk og beskriver hvilke mål og prinsipper regjeringen legger til grunn for den. Gjeldende NTP (2022- 2033) er gyldig fra 1. januar 2022 og fram til 1. januar 2026. Planen skal bidra til et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem.

 • Gjeldende Nasjonal transportplan

  Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022 -2033 ble ferdig behandlet i Stortinget i juni 2021. Transportplanen gjelder fra 1. januar 2022 og fram til 1. januar 2026. Planen skal bidra til et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem.
 • Kystverkets anbefalinger til NTP 2025–2036

  Kystverket har levert sine anbefalinger innenfor ulike økonomiske rammer til Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Anbefalingene er gjort på bakgrunn av en bestilling fra departementene om grunnlag til Nasjonal transportplan 2025–2036.
 • Våre farleds- og fiskerihavnprosjekt

  Kystverket har til enhver tid mange farvannstiltak som er i ulike prosjektfaser, både på idé-stadiet, under planlegging og i gjennomføringsfasen.

Hva er Nasjonal transportplan?

Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk og beskriver hvilke mål og prinsipper regjeringen legger til grunn for den. Planen lages for en tolvårsperiode, med hovedvekt på de første seks årene. Planen revideres hvert fjerde år.

Planen viser en strategi for utvikling av det samlede systemet for veg-, jernbane-, luft- og sjøtransport. Planen omhandler både drift, vedlikehold og investeringer.

Planprosessen foregår i grove trekk slik:

 • Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen utarbeider grunnlag til NTP på oppdrag fra Samferdselsdepartementet
 • Regjeringen legger fram en stortingsmelding om NTP som behandles i Stortinget

Planen lages for en tolvårsperiode, men med hovedvekt på de første seks årene. Planen revideres hvert fjerde år.Nasjonal transportplan skal følges opp med mer detaljerte handlingsprogram fra hver enkelt transportetat.

Kontakt

Seniorrådgiver

Henrik André Farstad /

Mer om NTP 2022 - 2033

Til toppen