Hopp direkte til innhold

Gjeldene Nasjonal transportplan 2022-2033

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022 -2033 ble ferdig behandlet i Stortinget i juni 2021. Transportplanen gjelder fra 1. januar 2022 og fram til 1. januar 2026. Planen skal bidra til et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem.

Transportplanen gir rammene for utviklingen av transportsystemet og –tilbudet i tolvårsperioden, med spesiell vekt på prioriteringer i de første seks årene. Regjeringen har satt fem likestilte mål som gir retning for hvordan ressursene skal brukes framover:

 • Mer for pengene
 • Effektiv bruk av ny teknologi
 • Bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål
 • Nullvisjon for drepte og hardt skadde
 • Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet

Arbeidet med de nye transportplanen

Samferdselsdepartementet har i prosessen fram mot transportplanen gitt flere oppdrag til Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Vegdirektoratet. Svarene utgjør den viktigste delen av det faglige grunnlaget for den nye transportplanen. Næringsliv og organisasjoner, forskningsmiljøer, fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget har gitt innspill om de største utfordringene og de viktigste prioriteringene.

Last ned Nasjonal transportplan 2022 - 2033

Nasjonal transportplan 2022–2033

Last ned

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022–2033 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede målet for transportsektoren, som er: Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050. Transportplanen gir rammene for utviklingen av transportsystemet og –tilbudet i tolvårsperioden, med spesiell vekt på prioriteringer i de første seks årene.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Kontakt

Seniorrådgiver

Beate Hundnes /
 • Kystverkets handlingsplan basert på NTP 2022–2033

  Tabellen viser handlingsplanen for 2023–2027, som er basert på NTP 2022–2033. Handlingsplanen er oppdatert etter vedtatt statsbudsjett for 2023. For framtidige budsjettår er de økonomiske rammene i NTP 2022–2033 lagt til grunn. Vi gjør oppmerksom på Kystverket tilpasser utbyggingsaktiviteten etter det til enhver tid gjeldende statsbudsjett. For framtidige budsjettår kan derfor handlingsplanen bli justert. Kryssene viser hvilke år prosjektene er forventet å være under gjennomføring med fysiske anlegg. 

  Kystverket vil legge fram en revidert handlingsplan for årene 2025–2030 når NTP 2025–2036 er lagt fram, og statsbudsjettet for 2025 er vedtatt.

  Tiltak

  2023

  2024

  2025

  2026

  2027

  Hammerfest ren havn

  X

   

   

   

   

  Innseiling Kragerø

  X

   

   

   

   

  Bergen–Sognesjøen
     - Bergen-Sture
     - Fedjefjorden-Fensfjorden-Djuposen

  X

  X

   

   

   

  Stamsund-Risøyrenna med gjennomseiling Raftsundet
     - Stamsund–Svolvær
     - Svolvær-Raftsundet
     - Sortlandsundet
     - Risøysundet og Risøyrenna

   X

   X

   

   

   

  Bognes–Tjeldsund–Harstad med innseilinger
     - Bognes–Tjeldsund–Harstad
     - Toppsundet og innseilling Harstad
     - Harstad-Finnsnes

  X

  X

  X

   

   

  Innseiling Borg

  X

  X

  X

   

   

  Mehamn fiskerihavn - utdyping

   

  X

  X

   

   

  Innseiling Florø og Mortingbåen
     - Innseiling Florø
     - Mortingbåen

   

  X

  X

  X

   

  Innseiling Mo i Rana

   

  X

  X

  X

   

  Stad skipstunnel

   

  X

  X

  X

  X

  Innseiling Moss

   

   

  X

   

   

  Gjennomseiling Herøy-Ulstein til Ålesund
     - Innseiling vest Ålesund
     - Røyrasundet til Svædet

   

   

  X

  X

   

  Innseiling Andenes

   

   

  X

  X

  X

  Gjennomseiling Torsbergrenna

   

   

  X

  X

  X

  Innseiling Halden

   

   

   

  X

   

  Indre og ytre Oslofjord
     - Strømtangen-Furuholmen
     - Færder
     - Larvik-Færder, indre hovedled

   

   

   

  X

  X

  Innseiling Kjøllefjord

   

   

   

  X

  X

  Innseiling Røst

   

   

   

  X

  X

  Innseiling Værøy

   

   

   

  X

  X

  Innseiling Årviksand

   

   

   

   

  X

  Innseiling Vardø

   

   

   

   

  X

  Vedlikehold

  X

  X

  X

  X

  X

   

Mer om NTP 2022 - 2033

Til toppen