Hopp direkte til innhold

Kystdatahuset

Sjøtrafikkdata er tilgjengelig og søkbar for alle i Kystverkets datavarehus, Kystdatahuset.

Kystdatahuset

Søk og last ned sjøtrafikkdata om skipsbevegelser, seilingsmønster, trafikktyper og skipsanløp.

Om Kystdatahuset

I Kystdatahuset finner du historiske data om anløp til norske havner, seilingsmønster og trafikktyper. Det inneholder høyoppløselige AIS-data og informasjon fra anløpsmeldinger fra skip til SafeSeaNet Norway.

Dataene er strukturert, vasket og beriket med skipsinformasjon for å gi rask og fyldig informasjon om skip og deres bevegelser. Vaskingen av data er gjort uten at presisjonsnivå og detaljnivå er forringet.

 

kystdatahuset-infografikk-1.jpg

Kontakt

Seniorrådgiver

Harald Borgø /

Tilgang og bruk

Nye brukere av Kystdatahuset må lage eget brukernavn og passord. Hvis du har en bruker i Kystverkets kartløsning Kystinfo, kan du benytte denne ved pålogging.

Kystdatahuset fungerer på de fleste nyere versjoner av ulike internettlesere.

Data kan hentes på to ulike måter:

  • Kystdatahuset – Menypunkt «Tall og statistikk». Inneholder ulike dashbord/spørringer med sjøtrafikkdata, hvor du får dataene presenterer i kart, figurer og datatabell. I dashbordene kan du filtrere og analysere dataene. Skjermbilder kan lagres og tabell med data eksporteres til Excel. Posisjonsdata kan i flere dashbord lastes ned som geodata (GeoJSON).
  • Datadelingsportal – Menypunkt «Data og tjenester». Portal for nedlasting av større datasett. Bruk og presentasjon av dataene gjøres i mottakers egne verktøy og løsninger. Portalen inneholder et utvalg av datasett både om sjøtrafikk og andre maritime data.

Dashbord i Kystdatahuset

I Kystdatahuset er det et variert utvalg av dashbord/spørringer hvor du får presentert resultatet i kart, diagram og/eller tabeller. Du kan filtrere og analysere data på skjermen uten bruk av egne dataverktøy. Til slutt kan du laste ned kartvisningen, diagrammer eller datasett i egnet filformat eller lagre/skrive ut hele dashbord med kartvisning, diagrammer og tabeller.

Last ned åpne datasett fra datadelingsportal

I datadelingsportalen tilbys det 30-40 datasett. Her finner du en kobling til en nedlastingsløsning for AIS-data for valgt periode og område. Du har også tilgang til filer per år (2014-2020) med alle ankomster til norske lokasjoner (havner og steder i norsk farvann) som er rapportert i SafeSeaNet. I tillegg har Kystverket lagt ut en rekke datasett med geografisk informasjon som for eksempel losbordingsfelt, ISPS havneanlegg, fiskerihavner, ankringsområder, hovedleder og bi-leder, samt nødhavner.

Datadelingsportalen passer for de som ønsker store datasett og/eller ønsker å bruke dataene i egne dataverktøy.

Eksempler på bruksområder

Kystdatahuset kan være et nyttig arbeidsverktøy for mange, deriblant journalister, havner, kommunale planleggere og saksbehandlere, beredskapsplanleggere, politiet, forskere og studenter.

  • Når du planlegger plassering av en ny installasjon i et sjøområde, kan du sjekke og dokumentere sjøtrafikken i det aktuelle området ved å bruke AIS-data.
  • Hvis du trenger å vite mengde og type trafikk som anløper ei havn, en kommune eller et egendefinert område, kan du hente ut informasjon fra de rapporterte anløpsmeldingene.
  • Hvis du vil rekonstruere og analysere seilasene til noen få skip eller alle skip i et område i en periode, kan du gjøre det med sporingsdashbordene.
  • Ønsker du informasjon om utviklingen i skipstrafikken over tid eller for spesifikke skipstyper, skipsstørrelser eller områder som fylke eller kommune, kan du bruke anløpsmeldingene.

Andre aktuelle tema

Til toppen