Hopp direkte til innhold

Forurensningsloven

Forurensningsloven har som formål å motvirke og redusere skadelige virkninger av avfall. Kystverket har ansvar for deler av forurensningsloven, i forhold til akutt forurensning og skipsvrak som blir betegnet som avfall.

  • Om forurensningsloven

    Lov av 13. mars 1981 nr. 6, om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) har som formål å motvirke forurensning og å redusere skadelige virkninger av avfall.
  • Kystverkets ansvar

    Formålet med beredskapen mot akutt forurensning er å verne om liv, helse, naturmiljø og næringsinteresser til sjøs og på land.
  • Kommunal beredskap

    Kommunene har en viktig rolle i den nasjonale beredskapen mot akutt forurensning, og skal sørge for nødvendig beredskap mot akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen, og som ikke dekkes av privat beredskap.
Til toppen