Hopp direkte til innhold

Kurs og øvelser

Kystverket gjennomfører kurs, øvelser og seminarer for å styrke kunnskap og håndtering i beredskapsarbeidet mot akutt forurensning.

På denne siden finner du oversikt over nettkursene som tilbys av Kystverket om akutt forurensning, læreplanen som ligger til grunn for opplæringen og opplæringsfilmer og -trykksaker. 

 

Nettkurs om akutt forurensning

 • Kystinfo beredskap - plastregistrering

  Kurset gir en grunnleggende opplæring i bruk av funksjonen plastregistrering i "Kystinfo beredskap" og appen "SCAT Kystverket".

  Det anbefales at deltakeren i forkant har gjennomført grunnleggende opplæring i Kystinfo beredskap.

 • Introduksjon til hurtig respons med NOFI BoomBag

  Denne opplæringsvideoen skal gi en introduksjon til utsett av NOFI BoomBag.

  Den skal sammen med praktisk gjennomgang og e-læringskurset "Grunnkurs for personell på fartøy i Oljevern" sikre at mannskap får opplæring i henhold til Oljvevernforskriften §13.

  Når du har meldt deg på kurset mottar du en epost med link til kurset. Kurset tar ca 10 minutter å fullføre. Du kan når som helst lukke ned kurset, og gå videre senere. Etter fullført kurs kan kurset repeteres ved å logge inn på "Educatia".

 • Introduksjon til Current Buster System 2/4

  Introduksjonen er ment for personell på fartøy i kystnær beredskap (FKB) som skal delta ved aksjoner og trening mot akutt forurensning. Den skal sammen med praktisk gjennomgang og e-læringskurset "Grunnkurs for personell på fartøy i Oljevern"sikre at mannskap får opplæring i henhold til Oljvevernforskriften §13.

  Når du har meldt deg på kurset mottar du en epost med link til kurset. Kurset tar ca 15 min å fullføre. Du kan når som helst lukke ned kurset, og gå videre senere. Etter fullført kurs kan kurset repeteres ved å logge inn på "Educatia".

 • Grunnkurs for personell på fartøy i oljevern

  Dette e-læringskurset gir en grunnleggende opplæring for personell på fartøy som skal delta ved aksjoner og trening mot akutt forurensning. E-læringskurset skal sammen med opplæring og praktisk gjennomgang på eget utstyr sikre at mannskap har fått opplæring i henhold til Oljvevernforskriften §13.

  Når du har meldt deg på mottar du en link til kurset, som tar ca 1t 30min å fullføre. Du kan når som helst lukke ned kurset, og gå videre senere.

 • Kystinfo beredskap - grunnleggende funksjonalitet

  Kystinfo Beredskap er ment å gi et kartfestet felles situasjonsbilde under hendelser ved akutt forurensning. Kurset gir en introduksjon til bruken av Kystinfo Beredskap, herunder:

  • Navigering i kartet
  • Temadata
  • Tegne og måleverktøy
  • Registrering og pålogging
  • Innsyn i hendelser

  Kurset er ment for alle som skal bruke kartløsningen. Når du melder deg på mottar du en epost med link til kurset. Det tar ca. 45 min å fullføre.  Du kan når som helst lukke ned kurset, og gå videre senere ved å benytte linken du har fått på epost.

 

Læreplanen for opplæring i håndtering av akutt forurensning

Læreplanen skal bidra til å oppfylle forurensningslovens krav om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning (jf. forurensningsloven kapittel 6).

Læreplan.jpg

Trekanten illustrerer oppbyggingen av læreplanen.

Læreplanen har to målgrupper:

 • Aktører som tilbyr opplæring i håndtering av akutt forurensning
 • Personell som skal få opplæring i håndtering av akutt forurensning

Forurensningslovens bestemmelser om beredskaps- og aksjonsplikt og eventuelle krav i medhold av forurensningsloven ligger til grunn for opplæringen av personell som skal ivareta beredskapen mot, og håndteringen av akutt forurensning.

Læreplanen trådte i kraft 01.01.2011. Det forutsettes at alle kurs som berøres av læreplanen, avholdes i henhold til denne.

 

 

Til toppen