Hopp direkte til innhold

Om Kystverket

Kystverket er ein transportetat som ligg under Nærings- og fiskeridepartementet. Vi sørger for sikker og effektiv ferdsel i farleier langs kysten og inn til hamner, og tek i vare den nasjonale beredskapen mot akutt forureining.

 • Kva gjer Kystverket?

  Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet.
 • Organisering

  Kystverket er inndelt i funksjonar eller verksemdsområder (funksjonsorganisering), med Kystdirektøren som øvste leiar.
 • Kontakt Kystverket

  Ønsker du å komme i kontakt med oss? Vi er tilgjengelig på telefon, e-post og per post.
 • Kunnskapsdatabasen

  Her finner du vitenskapelig og erfaringsbasert informasjon knyttet til Kystverkets virksomhet for å gjøre Norges kyst til verdens sikreste og reneste. Bruk filter- eller søkefunksjonen for å finne det du søker etter. Nye dokumenter legges til databasen fortløpende.
 • Profilhåndbok

  Her finner du Kystverkets profilhåndbok, samt filer med logo og andre profilelement.
 • Kystkultur

  Kysten vår har vore ein ferdselsåre frå dei tidlegaste tidene. Frå mellomalderen byrjar vi å finna dei første kjente elementa i den maritime infrastrukturen.
 • Kystverkets reiarlag og fartøy

  Fartøya i Kystverkets reiarlag utfører oppgåver innan nybygging, vedlikehald og drift av fyrstasjonar, lykter, lanterner, faste og flytende merker langs kysten. Dei er også ein viktig ressurs i oljevernberedskapen
 • Nasjonal transportplan

  Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk og beskriver hvilke mål og prinsipper regjeringen legger til grunn for den.
 • Varsle Kystverket

  Vi har fleire varslingstenester, som til dømes "varsel om feil på sjømerker" eller "varsel om akutt forureining". I nedtrekksmenyen finn du ei oversikt over kva du kan varsle oss om og korleis du gjer det.

Sjå våre ledige stillingar

Stilling Arbeidssted Avdeling Søknadsfrist
Fagarbeider Elektriker/Matros Ålesund Mannskapsseksjonen, Kystverket 11.06.2023
Elektriker Vedlikeholdslag Vest Ålesund Mannskapsseksjonen, Kystverket 05.06.2023
Elektroingeniør til navigasjonsinnretninger og fyrbygg Ålesund Rederi, fyr og sjømerking, Kystverket, planleggingsseksjonen 12.06.2023
 • Status om sjøtransport

  Status er en faglig artikkelsamling der interne og eksterne fageksperter går i dybden og utforsker viktige og aktuelle temaer og problemstillinger knyttet til sjøtransport. Status blir utgitt en gang i året.
 • Forskning og utvikling (FoU)

  Med vårt FoUI-arbeid satser vi på forskning både som kilde til innovasjon, og som et middel for å oppnå innovasjon. FoUI-arbeidet i Kystverket bidrar til å styrke sjøsikkerheten og etablere et bedre kunnskapsgrunnlag for Kystverket.
 • Innkjøp og anskaffelser

  Kystverket er en offentlig etat, og følger Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift.
 • Regelverk

  Kystverket utøver myndigheit etter hamne- og farvasslova, delar av forureiningslova, svalbardmiljølova og plan- og bygningslova.
 • Podkaster

  Er du opptatt av kysten og det som skjer langs vår lange, vakre, værharde og utfordrende kystlinje? I Kystpodden tar vi opp små og store ting som angår nettopp kysten, samfunnsoppdraget og ansvarsområdene til Kystverket.
 • Kystverkets nyhetsbrev

  Er du interessert i siste nytt fra Kystverket? Meld deg på i feltet under for å få tilsendt vårt nyhetsbrev på e-post. Vi sender vanligvis ut nyhetsbrevet én gang i måneden.
 • Pensjonistforbund

  Et politisk nøytralt forbund for pensjonister som har vært ansatt i Kystverket.
Noreg – ein havnasjon Informasjonsfilm om Kystverket. Publisert
Kystverkets visjon er å utvikle kysten og havområda til verdas sikraste og reinaste.
Til toppen