Hopp direkte til innhold

AIS - Automatisk identifikasjonssystem

Det nasjonale AIS-nettverket gir Kystverket en kontinuerlig oversikt av trafikkbildet langs kysten og i havområder. AIS-data deles med andre myndigheter og havner.

 • AIS Norge

  Kystverket har ansvar for det nasjonale AIS-nettverket AIS Norge, som gir kontinuerlig oversikt av trafikkbildet langs kysten og i havområder.
 • Tilgang på AIS-data

  Kystverket tilbyr historiske AIS-data, men også AIS-data i sanntid - enten som AIS-rådata eller et nettbasert trafikkbilde i kart. AIS Norge har en åpen og en lukket del.
 • NAIS

  I nettjenesten NAIS kan du følge sjøtrafikken i norske farvann i sanntid.
 • Kystdatahuset

  Søk og last ned sjøtrafikkdata om skipsbevegelser, seilingsmønster, trafikktyper og skipsanløp.

 • ArcticInfo

  Se viktig informasjon om arktiske farvann for trygg ferdsel i nordområdene.

 • MarU

  Kystverkets modell for estimering av maritime utslipp.

Varsle Kystverket

Andre aktuelle tema

Illustrasjoner

AIS-satellitter driftstid

Last ned

Illustrasjonen viser driftstiden til Kystverkets AIS-satellitter.

Bilde Publisert Oppdatert
Til toppen