Hopp direkte til innhold

Svalbardmiljøloven

Svalbardmiljøloven har som formål å opprettholde et tilnærmet uberørt miljø på Svalbard når det gjelder sammenhengende villmark, landskapselementer, flora, fauna og kulturminner. Kystverket har ansvar i forhold til akutt forurensning.

Lov av 15. juni 2001 nr. 79, om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) har som formål å opprettholde et tilnærmet uberørt miljø på Svalbard når det gjelder sammenhengende villmark, landskapselementer, flora, fauna og kulturminner.

 

Til toppen