Hopp direkte til innhold

NAIS - Følg sjøtrafikken i sanntid

I nettjenesten NAIS kan du følge sjøtrafikken i norske farvann i sanntid.

I tjenesten kan du:

 • Søke på fartøy i sanntid i norske farvann (identitet, fart og kurs)
 • Søke på fartøysbevegelser opptil en uke tilbake i tid
 • Filtrere på en eller flere nasjonaliteter
 • Se værdata
 • Trykke på virtuelle symboler i kartet for å se detaljer om skjær og grunner
 • Se oppdaterte værdata
 • Bygge inn kartutsnitt på andre nettsider
 • Velge blant ulike kartbakgrunner
 • Lage dine egne favorittlister og tidsintervaller for fartøy du ønsker å følge med på eller spore
 • Laste ned AIS-data som åpen datastrøm (API) for visning på andre nettsider eller til utvikling av egne produkter

NAIS er utviklet av BarentsWatch for Kystverket. Tjenesten gir gratis tilgang til store deler av AIS-dataene som myndigheter i dag bruker for å ivareta sikkerhet og beredskap langs kysten og i norske havområder.

NAIS skal videreutvikles og vil etter hvert få flere nye funksjonaliteter.

AIS er et viktig myndighetsverktøy, men også nyttig for folk som har interesse for aktiviteter langs kysten. Gjennom NAIS gjør Kystverket AIS-data lettere tilgjengelig for alle, i tråd med regjeringens ønsker om tilgjengeliggjøring og verdiøkning av offentlige data.

Områdeaktivitet

Tjenesten videreutvikles kontinuerlig opp mot nye innspill fra brukere. Av ny funksjonalitet som har kommet etter hvert kan nevne områdeaktivitet, som viser fartøy som har oppholdt seg i et spesifikt område i et gitt tidsrom – en uke tilbake i tid.

 • Får opp navn på alle fartøy.
 • Får sporing/track for alle fartøyene for denne perioden.

En slik visning kan være aktuelt hvis det har skjedd en hendelse, da kan man se hvilke fartøy som har vært der innenfor samme tidsrom. 

Av andre ting som har dukket opp i tjenesten kan vi nevne: 

 • Eget navn på punkt man legger til som favoritt.
 • Flere nivåer på distansesirker på fartøy, gjør det mulig å beregne ca. ankomsttid for et fartøy til en destinasjon.
 • Sjømerker (som i Ohoi).
 • Ruteplanlegger (som i andre tjenester).

Deling eller datastrøm

Tjenesten gir store muligheter for innovasjon og verdiskaping ved at alle fritt og enkelt kan bygge sine egne tjenester rundt åpne strømmer av data fra Kystverket. I form av en ny og utbedret datastrøm, et API, kan du ved hjelp av gratis programvare hente ut sanntids- og historiske data om fartøysposisjoner i norske sjøområder. Datastrømmen kan brukes til å presentere data om skipstrafikk i andre nettbaserte tjenester, eller i utviklingen av nye digitale produkter.

For mer informasjon om programgrensesnitt til disse dataene, se https://developer.barentswatch.no/docs/category/ais/

For mange brukere er API en litt for tung løsning, derfor har vi laget en innbyggingsløsning som gir interaktiv visning av AIS-informasjon på et hvilket som helst nettsted, det være seg nettavis eller nettsider til havner, rederi eller andre som vil vise sanntids skipsbevegelser innenfor et område eller vil følge et bestemt fartøy.

Den såkalte iframe-løsningen kan bygges inn der dette tillates.

I eksempelet på https://sites.google.com/rinde.no/nais/bruksanvisning  ligger det en bruksanvisning og demoer på hvordan dette kan gjøres i Google-sites, men kan gjøres tilsvarende i andre publikasjonsløsninger.

Eksempel fra NAIS hvordan man kan dele et område med sjøtrafikk.

Store mengder sjøtrafikkdata

I 2021 mottok Kystverket ca. fem milliarder AIS-meldinger fra skipsfarten i norske farvann. Dette er dynamiske og kontinuerlig oppdaterte data som viser oppdatert informasjon om skipsbevegelser, inkludert fartøyenes identitet, fart og kurs.

I norske farvann er det til enhver tid rundt 3000 fartøy som er pålagt å sende automatisk AIS-posisjonsdata. Meldingene sendes ca. hvert 10. sekund, og fanges opp av Kystverkets AIS-nettverk av nærmere 90 basestasjoner og fem satellitter.

NAIS viser sjøtrafikk i hele den norske økonomiske sone som strekker seg ut til 200 nautiske mil fra grunnlinjen, og Fiskerivernsonen ved Svalbard og vernesonen ved Jan Mayen. Av hensyn til personvern er data fra fiskefartøy under 15 meter og fritidsfartøy under 45 meter unntatt.

Myndighetstjeneste for sjøsikkerhet og beredskap

I Norge forvalter Kystverket det nasjonale AIS-nettverket som mottar AIS-meldinger fra skip i norske farvann. Disse automatiske meldingene videreformidles til andre myndigheter. Det nasjonale AIS-nettverket gir Kystverket og andre norske myndigheter en oppdatert og komplett oversikt av trafikkbildet langs kysten og i norske havområder, og er en viktig tjeneste i den nasjonale beredskapen.

 • AIS

  Det nasjonale AIS-nettverket AIS Norge gjør det mulig for myndigheter å følge skipstrafikken i sanntid. Kystverket deler AIS data med andre myndigheter og publikum.
 • BarentsWatch

  I over 10 år har BarentsWatch laget digitale tjenester for en rekke brukere og samtidig effektivisert forvaltningen.
Til toppen