Hopp direkte til innhold

Likestilling, kjønnsbalanse og mangfold

Kystverket skal fremstå som en organisasjon preget av likestilling, kjønnsbalanse og speile mangfoldet i samfunnet.

Kystverkets likestillingspolitikk er konkretisert i handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold. Arbeidet med handlingsplanen og tiltakene er forankret i ledelsen og i samarbeidsutvalget i Kystverket.

Kystverkets kultur skal samsvare med vårt verdigrunnlag som er å være framtidsrettet, engasjert og pålitelig.

Likestilling er forankra i vår lokale lønnspolitikk, og beskrevet i Kystverkets tilpasningsavtale til hovedavtalen.

Kontakt

Seniorrådgiver

Ingunn Perdy Møller-Christensen /
Til toppen