Hopp direkte til innhold

Kystverkets prosjektportefølje av farvannstiltak

Kystverket har til enhver tid mange farvannstiltak som er i ulike prosjektfaser, både på idé-stadiet, under planlegging og i gjennomføringsfasen.

Noen av tiltakene i Kystverkets prosjektportefølje er oppdrag som utvikler transportinfrastrukturen og er navngitt og besluttet gjennomført i Nasjonal transportplan (NTP). Andre tiltak er vedlikeholdstiltak i eksisterende infrastruktur.

 • Kystverkets handlingsplan basert på NTP 2022–2033

  Tabellen viser handlingsplanen for 2023–2027, som er basert på NTP 2022–2033. Handlingsplanen er oppdatert etter vedtatt statsbudsjett for 2023. For framtidige budsjettår er de økonomiske rammene i NTP 2022–2033 lagt til grunn. Vi gjør oppmerksom på Kystverket tilpasser utbyggingsaktiviteten etter det til enhver tid gjeldende statsbudsjett. For framtidige budsjettår kan derfor handlingsplanen bli justert. Kryssene viser hvilke år prosjektene er forventet å være under gjennomføring med fysiske anlegg. 

  Kystverket vil legge fram en revidert handlingsplan for årene 2025–2030 når NTP 2025–2036 er lagt fram, og statsbudsjettet for 2025 er vedtatt.

  Tiltak

  2023

  2024

  2025

  2026

  2027

  Hammerfest ren havn

  X

   

   

   

   

  Innseiling Kragerø

  X

   

   

   

   

  Bergen–Sognesjøen
     - Bergen-Sture
     - Fedjefjorden-Fensfjorden-Djuposen

  X

  X

   

   

   

  Stamsund-Risøyrenna med gjennomseiling Raftsundet
     - Stamsund–Svolvær
     - Svolvær-Raftsundet
     - Sortlandsundet
     - Risøysundet og Risøyrenna

   X

   X

   

   

  Bognes–Tjeldsund–Harstad med innseilinger
     - Bognes–Tjeldsund–Harstad
     - Toppsundet og innseilling Harstad
     - Harstad-Finnsnes

  X

  X

  X

   

   

  Innseiling Borg

  X

  X

  X

   

   

  Innseiling Mo i Rana

  X

  X

  X

  X

   

  Innseiling Florø og Mortingbåen
     - Innseiling Florø
     - Mortingbåen

  X

  X

  X

  X

   

  Mehamn fiskerihavn - utdyping

   

  X

  X

   

   

  Stad skipstunnel

   

  X

  X

  X

  X

  Innseiling Moss

   

   

  X

   

   

  Innseiling Andenes

   

   

  X

  X

  X

  Gjennomseiling Torsbergrenna

   

   

  X

  X

  X

  Innseiling Halden

   

   

   

  X

   

  Gjennomseiling Herøy-Ulstein til Ålesund
     - Innseiling vest Ålesund
     - Røyrasundet til Svædet

   

   

   

  X

  X

  Indre og ytre Oslofjord
     - Strømtangen-Furuholmen
     - Færder
     - Larvik-Færder, indre hovedled

   

   

   

  X

  X

  Innseiling Kjøllefjord

   

   

   

  X

  X

  Innseiling Røst

   

   

   

  X

  X

  Innseiling Værøy

   

   

   

  X

  X

  Innseiling Årviksand

   

   

   

   

  X

  Innseiling Vardø

   

   

   

   

  X

  Vedlikehold

  X

  X

  X

  X

  X

   

 • Navngitte tiltak i gjeldende NTP

  Her finner du informasjon om tiltak i Kystverkets prosjektportefølje, som er navngitt i gjeldende Nasjonal transportplan og er under planlegging og gjennomføring.
 • Mindre tiltak i farvannet

  Her finner du informasjon om hvilke vedlikeholdstiltak og mindre tiltak i farvannet som er planlagt gjort gjennom Kystverkets porteføljestyring.
 • Pågående prosjekt

  Her finner du de prosjektene som er i gjennomføringsfasen inneværende år.
 • Stad Skipstunnel

  Kystverket skal bygge verdas aller første fullskala skipstunnel. Den blir 2,2 kilometer lang frå ytterkant til ytterkant, 50 meter høg og med ei bredde på 36 meter. Etter planen vil tunellen stå ferdig i 2026.
Til toppen