Hopp direkte til innhold

Våre farleds- og fiskerihavnprosjekt

Kystverket har til enhver tid mange farvannstiltak som er i ulike prosjektfaser, både på idé-stadiet, under planlegging og i gjennomføringsfasen.

Noen av tiltakene i Kystverkets prosjektportefølje er oppdrag som utvikler transportinfrastrukturen og er navngitt og besluttet gjennomført i Nasjonal transportplan (NTP). Andre tiltak er vedlikeholdstiltak i eksisterende infrastruktur.

 • Større farleds- og fiskerihavnprosjekt

  Her finner du informasjon om større farleds- og fiskerihavnprosjekt i Kystverkets prosjektportefølje, som er navngitt i Nasjonal transportplan og er under planlegging og gjennomføring. Med større prosjekt mener vi tiltak over 100 millioner kroner.
 • Mindre farleds- og fiskerihavnprosjekt

  Her finner du informasjon om hvilke mindre farleds- og fiskerihavnprosjekt som er planlagt gjort gjennom Kystverkets porteføljestyring. Med mindre prosjekt mener vi prosjekt under 100 millioner kroner.
 • Gjennomføringsplan

  Her finner du Kystverkets gjennomføringsplan for 2023–2027, som er basert på NTP 2022–2033.
 • Stad Skipstunnel

  Kystverket skal bygge verdas aller første fullskala skipstunnel. Den blir 2,2 kilometer lang frå ytterkant til ytterkant, 50 meter høg og med ei bredde på 36 meter. Etter planen vil tunellen stå ferdig i 2026.
Til toppen