Hopp direkte til innhold

Utrednings- og prioriteringsprosess for Kystverkets tiltak i farvannet

Planlegging og gjennomføring av tiltak i farvannet går gjennom flere prosjektfaser.

Kystverket mottar innspill til tiltak gjennom brukerkonferanser, fra havner, LOS og andre.

Dersom en kartlegging viser at det er behov for tiltak, gjøres en videre utredning, og det foretas undersøkelser og analyser, før det tas et valg om tiltak.

Det mulig tiltaket fremmes så for NTP. Dersom tiltaket kommer inn i NTP, ferdigstilles planlegging. Det må bevilges midler til tiltaket over statsbudsjettet før tiltaket kan gjennomføres.

UTB-prosjektfaser.png

Last ned Nasjonal transportplan 2022 - 2033

Nasjonal transportplan 2022–2033

Last ned

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022–2033 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede målet for transportsektoren, som er: Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050. Transportplanen gir rammene for utviklingen av transportsystemet og –tilbudet i tolvårsperioden, med spesiell vekt på prioriteringer i de første seks årene.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert
Til toppen