Hopp direkte til innhold

Innseiling Halden

Innseilingen til Halden er smal og trang, og svært krevende å navigere i. Kystverket vil med prosjektet utvide og forbedre farleia ved tre nøkkelområder og etablere nye sjømerker.

Innseilingen til Halden er trang, smal og krever svært nøye navigasjon. Strømmen i området er normalt på 2–3 knop, men kan komme opp mot 5–6 knop på det meste. Det som gjør seilasen spesielt utfordrende er at strømmen ikke følger leia. Ved steder som Svinesund og Bjellvarpet kan strømmen avvike med 45 grader fra seilingsretningen, og ved Sponvikskansen er strømmen i rotasjon. For store fartøy med 160 meters lengde, 32 meters bredde og 6,5 meters dyptgående er seilingspassasjen på sitt smaleste kun 3–4 meter på hver side. Dybden og strømmen varierer betydelig. Dette området er ansett som et høyrisiko-område, der faren for grunnstøting med påfølgende oljeutslipp anses som stor.

Halden info.png

Bildet til venstre: Her er prosjektet lokalisert.
Bildet til høyre: Kart over deler av tiltaksområdet. De områdene som er markert i
rødt er planlagt for utdyping, mens røde og grønne flagg representerer nye sjømerker. Bare deler av sjømerkeplanen er vist i dette kartet.

Hva vil vi gjøre?

Prosjektet Innseiling Halden består i å utvide bredden og dybden ved tre områder samt etablere nye sjømerker.

  • Sponvikskansen: Vi vil utdype den nordre delen av Hummerholmbåen til en dybde på 13 meter, slik at seilløpet mellom fastlandet på norsk side, Sponvikskansen, og Hummerholmbåen vil bli utvidet fra omtrent 50 meters bredde til 80 meter. Inngrepet vil hovedsakelig finne sted under vann på svensk side, og inngrepets lengde er omtrent 80 meter.
  • Seläter/Bjällvarpodden: Her vil vi utdype til en dybde på 12 meter over en bredde på 60 meter. Bunnarealet er fordelt likt mellom Norge og Sverige, med en total lengde på omtrent 470 meter.
  • Gamle Svinesundbru: Vest for Svinesundsbrua vil vi utdype til en dybde på 12 meter i 60 meters bredde. Bunnarealet er fordelt likt mellom Norge og Sverige, med en total lengde på omtrent 270 meter.
  • Nye sjømerker: Vi planlegger for 42 sjømerketiltak totalt, 15 på svensk side av riksgrensen og 27 på norsk side. Målet med disse nye sjømerkene er å forbedre sjøsikkerheten betraktelig ved nattseilas og gi sikre referansepunkter for dagseilas, noe som ikke finnes der i dag. Sjømerkene vil også være mer synlige i dårlig sikt.

Gjennomføringen av prosjektet forutsetter tillatelser fra både norske og svenske myndigheter, da det innebærer inngrep på begge sider av grensen.

Hva ønsker vi å oppnå?

Det er behov for å utbedre farleden til Halden for å øke sikkerheten og tilgjengeligheten for næringen i Halden, spesielt for selskaper som Nexans og Norske Skog Saugbrugs. Prosjektet vil bedre fremkommeligheten og sikkerheten for seilas gjennom fjorden, herunder med redusert fare for grunnstøtinger og oljeutslipp. Prosjektet vil også tillate fartøyene å utnytte sin lastekapasitet bedre.

Analysene og tallgrunnlaget underbygger at prosjektet gir samfunnsøkonomisk lønnsomhet og vil være av stor betydning for næringslivet og trafikken til sjøs.

Kystverket har identifisert at det å etablere nye sjømerker uten utdypningsdelen også vil være økonomisk lønnsomt, men med betydelig lavere investeringskostnader.

Gamle Svinesundbrua_450x.png
Gamle Svinesundbru.

Når er prosjektet planlagt?

I Kystverkets forslag til prioritering av ressursbruk i Nasjonal Transportplan (NTP) perioden 2025–2036 er prosjektet foreslått gjennomført i første seksårsperiode for alle rammenivå.

Kontakt

Senioringeniør

Frode Seiersnes /
Til toppen