Hopp direkte til innhold

Bølge-, vind- og strømvarsel

Bølge- og strømvarsling skal gjøre det lettere og tryggere for sjøfarende å navigere i kystområder.

Kystverket har utviklet en tjeneste for bølge- og strømvarsling som vises på barentswatch.no. Tjenesten holdes kontinuerlig oppdatert og vises gjennom en brukervennlig kartløsning.

Bølgevarsel for farleder gir prognoser for bølgehøyde, -periode og -retning inntil 60 timer frem i tid. Varslene oppdateres fire ganger i døgnet.

Varsel langs farleder

Farledsvarslene inneholder data for signifikant og maksimal bølgehøyde, samt bølgeretning for hver hundre meter langs kysten vår. 

Kartløsningen viser farledene som spor i kartet, og for hver farled kan man velge å se bølgeprofil-diagrammer for hvert varsel som viser signifikant og maksimal bølgehøyde langs farleden. Dette gjør overfarten enkel å planlegge på forhånd. Man kan for eksempel se om det er områder langs farleden som gir for stor risiko til at man trygt kan ferdes der, og om det er trygt å medbringe passasjerer. 

Varslene gir også data for områdene rundt farledene. Derfor er det etablert to tjenester til som gir informasjon om bølgehøyde og retning for området generelt. Punktvarslene viser bølgeretning og høyde i form av vektorer for spesielt interessante punkter i området. Bølgehøydelinjer viser hvordan den signifikante bølgehøyden er utover i området. Varslene er gode verktøy for å se hvordan forholdene kan bli på havet i det aktuelle området.

Egen seilingsrute

Den planlagte seilasen kan også tegnes rett inn i karttjenesten til BarentsWatch, eller hentes inn rett fra båtens navigasjons­plattform (ECDIS/ECS). En fil legges enkelt inn i tjenesten på nettsiden, og du får tilbake et bølgevarsel for akkurat din valgte seilas.

Etter å ha tegnet inn egen rute i tjenesten, gis det varsel i tre timers intervaller inntil 60 timer frem i tid. Tjenesten tar hensyn til bunntopografien i området, samt lokal vind for mer nøyaktighet. 

NORCE leverer data til denne varslingstjenesten. Kystvarslene er en videreforedling av havvarslene som lages av Meteorologisk institutt og amerikanske National Weather Service.

Få historiske bølgedata for valgfrie posisjoner langs norskekysten fra Kystvarslingssenteret. Dette er en bølgeportal som administreres av en forskningsgruppe i avdeling for Energi og teknologi hos forskningsintituttet NORCE.

Farlige bølger

Kryssende bølger er en type bølger som oppstår mange steder langs norskekysten. Et spesialvarsel er lagt inn i tjenesten gjennom ny metodikk utviklet av NORCE, der det varsles når og hvor kryssende sjø oppstår.

Fenomenet oppstår når bølger endrer retning på en slik måte at bølgene krysser hverandre. Dette skjer oftest i le av grunner, som fungerer som en linse for bølgeenergien. Variasjon i strøm kan også forårsake kryssende sjø, men kalles da ofte strømsjø.

Typisk for kryssende bølger er at steilheten øker, bølgene blir høyere og ofte pyramideformet. De vil også komme fra en annen retning enn hovedretningen og kan av den grunn komme overraskende på et uforberedt mannskap. 

Strømvarsel

I samme tjeneste som viser bølgevarsel er det også utviklet et automatisk strømvarsel. Her kan man bedre planlegge en trygg seilas på en rute gjennom disse områdene.

Så langt er det laget varsel for Saltstraumen, Moskstraumen, Langesund, Rakkebåane og Tønsberg-Tønne

Varslene er forskjellige, Saltstraumen viser tidspunkt for når strømmen snur og hastighet inn og ut.

I gjennomsnitt snur Saltstraumen ca 1 time og 40 minutter etter høyvann i Bodø. Det faktiske tidspunkt kan avvike med opptil +/- 30 minutter fra dette, i ekstreme tilfeller også mer enn dette.

Væreffekt på vannstand, vind og vannføring i elvene og lokal vind er effekter som påvirker strømmen i Saltstraumen. Dette blir tatt hensyn til i varslingsmodellen. Generelt forskyves tidsperioden for strømsnu fremover i tid ved springflo og bakover ved nippflo.

Moskstraumen er en tidevannsstrøm i den ytre delen av Lofoten og viser strømmen og strinder som oppstår. Midt mellom flo og fjære dannes strømvirvler som følge av at strømmen skifter retning. Høydeforskjellen på havflaten innenfor og utenfor kan bli opptil 0,4 meter. Farten har blitt anslått til å kunne bli opp mot 6 knop. 

Det er lagt inn 5 piler som viser strømretning og hastighet midt i strømmen for områdene Ytre- og Indre-Moskstraumen,  Herjeskallen og ved Buholmflaket. Strinder som vises som areal i varselet indikerer områder hvor strømmen endrer seg kraftig over korte avstander, og hvor det kan forventes sterke strømskavler. I Moskstraumen blir strømskavlene kalt strind og kan være farlig for både mindre og litt større fartøy.

Marinogram og værstasjoner

I Bølgevarsel og flere av våre andre tjenester, viser vi Marinogram for et punkt brukeren selv velger i kartet. Dette er et varsel 48 timer fram i tid, med grafisk visning av: Vind, trykk, bølger, strøm, luft- og sjøtemperatur. Vannstand vises også.

En rekke værstasjoner langs hele norskekysten er også med i løsningene. Disse viser nå- og historiske verdier for vind og temperatur. Enkelte av værstasjonene viser også bølgehøyde og sikt.

(Forsidebilde: Thomas Bickhardt/BickFoto/BarentsWatch).

Se direkte strømming av Saltstraumen. Publisert

Kontakt

Seniorrådgiver

Tor Inge Miljeteig /
Til toppen