Hopp direkte til innhold

Gjennomsegling Herøy-Ulstein til Ålesund

Kystverket skal utbedre hovedleden fra Røyrasundet til innseiling vest for Ålesund. Hovedmålet er å øke sikkerheten og lette navigasjonen i denne komplekse og værutsatte farleden. Dette bidrar til å redusere risikoen for grunnstøtinger og kollisjoner mellom fartøy som ferdes i området mellom Røyrasundet og Ålesund.

Prosjektet skal utbedre fremkommeligheten for skip i farleia og redusere risikoen for ulykker med påfølgende forurensende utslipp fra fartøy. Dette vil bli oppnådd ved å etablere en dypere og rettere farlei med færre kursendringer og flytte hovedleia fra sin nåværende plassering vest for Torvikholmen til Skinnabrokleia. I tillegg er det planlagt ny sjømerking langs hovedleia fra Røyrasundet til Ålesund.

Herøy-Ulstein til Ålesund kart.png

 

Prosjektet vil inkludere følgende utdypingsarbeider og endringer av sjømerking:

  • Skinnabrokleia vil bli utdypet for å skape en kanal med en dybde på 11 meter og en bredde på 300 meter over en lengde på omtrent 1200 meter.
  • Lenger nord i farleia blir Kyrkjefluda utdypet til 11 meters dybde.
  • Et sjøområde ved Svædet, som ligger i farleia like nordvest for Flø, vil også utdypes til en dybde på 11 meter. Hovedleia blir her flyttet litt lengre øst, og korridoren vil få en bredde på omtrent 450 meter.
  • Ved innseilingen vest for Ålesund planlegger vi å utdype Djupefluda til en dybde på 16,5 meter. I samme farvannsområdet vil også Erknefluda og Nordtaren bli utdypet til en dybde på 13 meter.
  • Det er planlagt og regulert for tre sjøbunnsdeponier som en del av prosjektet.
  • I tillegg vil det bli installert elleve nye navigasjonsinnretninger langs strekningen fra Røyrasundet til Svædet og tre nye navigasjonsinnretninger i farvannet vest for Ålesund.
  • Prosjektet innebærer en total utdypingsmengde på omtrent 204 000 kubikkmeter faste masser over et sjøareal på nesten 99 000 kvadratmeter.

Prosjektet inngår i gjeldende Nasjonal transportplan for perioden 2022–2033.

Innseiling Ålesund
Innseiling Ålesund. Foto: Ruben Iversen

Relaterte artikler fra kystverket.no

Kontakt

Senioringeniør

Rita Margrethe Svendsbøe /
Til toppen