Hopp direkte til innhold

Operativt samarbeid

Her kan du lese om hvilke statlige aktører og etater Kystverket samarbeider med for å ivareta den statlige beredskapen mot akutt forurensning.

Kystverket har ansvaret for at den statlige beredskapen mot akutt forurensning er dimensjonert og tilpasset den til enhver tid gjeldende miljørisiko. For å ivareta denne oppgaven er Kystverket avhengig av bistand og samarbeid fra flere statlige aktører og etater. Dette operative samvirket er regulert i avtaler og instrukser, der det tydelig fremgår et rolle- og ansvarsforhold mellom Kystverket og våre samvirkepartnere. For å få dette samvirket til å fungere, gjennomføres det årlige kompetansebyggende aktiviteter (trening, kurs og øvelser) mellom partene. Nedenfor beskrives kort de viktigste samarbeidsavtaler som sikrer et godt operativt samvirke.

Til toppen