Hopp direkte til innhold

Kommunalt ansvar

Kommuner skal sørge for nødvendig beredskap mot akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen, og som ikke dekkes av privat beredskap.

Kommunene har etter § 43 i forurensningsloven ansvar for å etablere en beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning som kan inntreffe og medføre skadevirkninger i kommunen, og som ikke dekkes av privat beredskap. Ansvaret er nærmere beskrevet i forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning fastsatt av Nærings- og fiskeridepartement.

Alle landets kommuner er pålagt å delta i interkommunalt samarbeid om beredskap mot akutt forurensning gjennom interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA). Ved små hendelser skal kommunen sette i verk tiltak på egenhånd, men benytter seg ofte av IUA for å håndtere større hendelser.

Det interkommunale samarbeidet skal sette deltakerkommunene i stand til å ivareta sin aksjonsplikt etter forurensningslovens § 46 og sin bistandsplikt etter § 47. Hvilke IUA kommunen skal være en del av, er bestemt i forskriften. Det er Kystverket som behandler søknader om endring i regiontilhørighet, regionnavn og Kystverket kan gjøre endringer i regioninndelingen.

Du finner kontaktinformasjon for alle IUA-ene nederst på denne siden. 

Beredskapsplan for det interkommunale samarbeidet

For det interkommunale samarbeidet skal det utarbeides en beredskapsplan som beskriver den etablerte beredskapen, både den interkommunale og den kommunale. Beredskapsplanen baserer seg på kommunenes miljørisikoanalyse og beredskapsanalyse.

Det interkommunale samarbeidet skal ha oversikt over personell som innehar beredskapsfunksjoner. Det skal lages en årlig plan for opplæring av personell, og for øvelser. Minst hvert annet år skal beredskapsplanen testes.

Fjerning av gjenstander

Informasjon om kommunens ansvar når det gjelder fjerning av fartøy og andre gjenstander finner du på denne siden

Interkommunale beredskapsregioner

Den kommunale beredskapen er samlet i beredskapsregioner, IUA. Norge er delt inn i følgende beredskapsregioner:

 • Aust-Agder
 • Bergen
 • Region 4 (tidl. Buskerud, Sande og Svelvik)
 • Haugesund
 • Hedmark
 • Helgeland
 • Indre Oslofjord
 • Inn-Trøndelag
 • Lofoten og Vesterålen
 • Midt-Agder
 • Midt-Finnmark
 • Midt- og Nord-Troms
 • Namdal
 • Nordfjord
 • Nordmøre
 • Ofoten
 • Oppland
 • Rana
 • Romerike
 • Romsdal
 • Salten
 • Sogn og Sunnfjord
 • Sunnmøre
 • Sør-Rogaland
 • Sør-Troms
 • Sør-Trøndelag
 • Telemark
 • UA Svalbard
 • Vest-Agder
 • Vest-Finnmark
 • Vestfold
 • Øst-Finnmark
 • Østfold

Søkeresultat

IUA kontaktinformasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Akutt forurensning - administrativ veileder for kommuner og IUA

Last ned
Veileder Publisert Oppdatert

Vedlegg A - Retningslinjer for leie av småbåter

Last ned

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg B - Standardkontrakt for leie av småbåter med bemanning

Last ned

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg C - Standardkontrakt for avtale om leie av småbåter uten bemanning

Last ned

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg D - Rater for utleie av statlig beredskapsmateriell_23.05.2019

Last ned

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg E - Instruks for utrangering, kassasjon og avhending av materiell og fast eiendom som tilhører staten

Last ned

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg F - Prognose - mal

Last ned

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg G - Prosjektregnskap - mal

Last ned

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg H - Revisjon - standard engasjementbrev- avtalte kontrollhandlinger

Last ned

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg I - Revisjon - rapport av faktisk resultat av kontrollhandlinger

Last ned

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg J - Økonomi - hurtigveileder i akuttfasen

Last ned

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg K - Sluttrapport - mal

Last ned

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg L - Instruks for 110-sentralene

Last ned

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg M - Varslingsskjema for akutt forurensning

Last ned

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Kontakt

Seniorrådgiver

Lill Veronika Benjaminsen /
Til toppen