Go directly to content

Municipal responsibility

Municipalities shall ensure the necessary preparedness against acute pollution that may occur or cause harmful effects within the municipality, and which is not covered by private emergency preparedness. Read more about the municipalities' responsibilities here.

If the responsible polluter is unknown, does not implement measures or does not implement sufficient measures, the municipality has a duty to take action. This applies to all discharges in the municipality, regardless of extent, and also applies to acute pollution that occurs outside the municipality, but causes harmful effects within the municipality.

The obligation to implement measures only applies to measures that are in reasonable proportion to damages and inconveniences that are to be avoided.

IUA regions

The municipal emergency preparedness is divided into emergency preparedness regions, IUA. In Norway we have the following emergency regions:

 • Aust-Agder
 • Bergen
 • Region 4 (tidl. Buskerud, Sande og Svelvik)
 • Haugesund
 • Hedmark
 • Helgeland
 • Indre Oslofjord
 • Inn-Trøndelag
 • Lofoten og Vesterålen
 • Midt-Agder
 • Midt-Finnmark
 • Midt- og Nord-Troms
 • Namdal
 • Nordfjord
 • Nordmøre
 • Ofoten
 • Oppland
 • Rana
 • Romerike
 • Romsdal
 • Salten
 • Sogn og Sunnfjord
 • Sunnmøre
 • Sør-Rogaland
 • Sør-Troms
 • Sør-Trøndelag
 • Telemark
 • UA Svalbard
 • Vest-Agder
 • Vest-Finnmark
 • Vestfold
 • Øst-Finnmark
 • Østfold

Contact information IUAs

IUA kontaktinformasjon

Download
Andre dokumenter Published Updated

Akutt forurensning - administrativ veileder for kommuner og IUA

Download
Guide Published Updated

Vedlegg A - Retningslinjer for leie av småbåter

Download

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Published Updated

Vedlegg B - Standardkontrakt for leie av småbåter med bemanning

Download

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Published Updated

Vedlegg C - Standardkontrakt for avtale om leie av småbåter uten bemanning

Download

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Published Updated

Vedlegg D - Rater for utleie av statlig beredskapsmateriell_23.05.2019

Download

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Published Updated

Vedlegg E - Instruks for utrangering, kassasjon og avhending av materiell og fast eiendom som tilhører staten

Download

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Published Updated

Vedlegg F - Prognose - mal

Download

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Published Updated

Vedlegg G - Prosjektregnskap - mal

Download

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Published Updated

Vedlegg H - Revisjon - standard engasjementbrev- avtalte kontrollhandlinger

Download

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Published Updated

Vedlegg I - Revisjon - rapport av faktisk resultat av kontrollhandlinger

Download

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Published Updated

Vedlegg J - Økonomi - hurtigveileder i akuttfasen

Download

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Published Updated

Vedlegg K - Sluttrapport - mal

Download

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Published Updated

Vedlegg L - Instruks for 110-sentralene

Download

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Published Updated

Vedlegg M - Varslingsskjema for akutt forurensning

Download

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Published Updated

Contact

Seniorrådgiver

Lill Veronika Benjaminsen /
Go to top