Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Hendelsene ved Hustadvika

Hagland Captain under slep til Averøya industripark av Boa Balder. (Foto: KV Harstad)

To loser har vært sentrale under hele operasjonen med berging av cruiseskipet og passasjerene om bord i Viking Sky ved Hustadvika i Møre og Romsdal. I tillegg fikk lasteskipet Hagland Captain problemer i samme område, og måtte evakueres. Kystverket har vært tett på begge hendelser, observert og iverksatt nødvendige tiltak. 

Siste nytt

Facebook

Twitter