Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Har du eit prosjekt som vil føre til meir effektive hamner?

Kystverket lyser no ut ein ny runde med tilskot til effektive og miljøvennlege hamner. Tilskotet skal nyttast til å auke effektiviteten i logistikkjeda gjennom tiltak i hamn, slik som investering i hamneinfrastruktur, tilkomstinfrastruktur og mudring.

Kystinfo

Siste nytt

Facebook

Twitter