Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Legger om systemet for fyrlykter

Kystverket er i gang med endringer på sjømerkene langs norskekysten. Dette er et ledd i arbeidet som Kystverket har igangsatt for omlegging av fyrlyktesystemet fra et særnorsk til den internasjonale IALA-standarden (International Association of Lighthouse Authorities).

Siste nytt

Facebook

Twitter