Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Endring av seilingsmønster ved Måløybrua fra 21. juni 2021

Statens vegvesen har vedlikeholdsarbeid på Måløybrua i Kinn kommune i 2020/21. Arbeid på vestre løp vil starte fra 21. juni og pågå til 30. november 2021. For skipsfarten vil arbeidet medføre en endring i seilingsmønster og endret navigasjonsmerking fra 21. juni. 

Kystinfo

Siste nytt

Facebook

Twitter