Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Stad skipstunnel kan bygges innenfor NTP-rammene

Stad skipstunnel

I en ny rapport sannsynliggjør Kystverket at Stad skipstunnel kan bygges innenfor de rammene som det ble avsatt midler til i Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029.

Siste nytt

Facebook

Twitter