Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Vellykket satellittoppskyting

Natt til i dag ble det gjennomført en vellykket oppskyting av den norske satellitten NorSat-3. Satellitten er unik i verdenssammenheng. Den er utviklet og produsert i Norge, til en svært lav kost i romsammenheng. Norsat-3 vil styrke norsk skipsovervåking betraktelig.

Kystinfo

Siste nytt

Facebook

Twitter