Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

1,4 millioner tonn gods skal overføres fra vei til sjø

North Sea Container Line (NCL), Sea-Cargo Skips AS og Eureka Shipping Ltd. har fått tilsagn om økonomisk støtte for prosjekter som skal få transport av gods over fra vei til sjø. I alt er støtten på 92,2 millioner kroner.

Kystinfo

Siste nytt

Facebook

Twitter