Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Ber om tilbakemelding fra brukere av digital rutetjeneste

Routeinfo.no ble 25. juni 2020 utvidet med 118 nye seilingsruter fra Stad til Rørvik. Kart: Kystverket/routeinfo.no

Routeinfo.no er 25. juni utvidet med 118 nye seilingsruter fra Stad til Rørvik. Nå ber Kystverket om tilbakemelding fra brukere av tjenesten i en spørreundersøkelse.

Kystinfo

Siste nytt

Facebook

Twitter