Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Lanserer 112 nye digitale seilingsruter for Vestlandet

Seilingsruter i innseilingen til Bergen. Kilde: routeinfo.no

Routeinfo.no er utvidet med 112 nye seilingsruter i farvannet fra Haugesund til Stad som et ledd i etableringen av en nasjonal digital rutetjeneste for tryggere og smartere sjøtransport. Rutetjenesten gir navigatører tilgang til kvalitetssikrede seilingsruter og viktig ruteinformasjon ved anløp.

Siste nytt

Facebook

Twitter