Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Besøker 35 havner for å feire losen

Losen feirer 300 år i tjeneste med en jubileumsseilas langs norskekysten. Her er de 35 stedene som får besøk av Gamle Oksøy i sommer.

Kystinfo

Siste nytt

Facebook

Twitter