Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Brukerne har stor tillit til Kystverket

Over 95 prosent av respondentene i Kystverkets brukerundersøkelse svarer at de har et godt totalinntrykk av etaten. Tallet er omtrent like høyt når de får spørsmål om de har tillit til Kystverket, og hvordan etaten løser sitt samfunnsoppdrag.

Kystinfo

Siste nytt

Facebook

Twitter