Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Statlig aksjon: Fregattulykken

Den norske fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS kolliderte i Hjeltefjorden, nord for Stureterminalen i Øygarden kommune i Hordaland klokken 04.02, torsdag 8. november. Det er erklært statlig aksjon, som innebærer at Kystverket leder oljevernaksjonen, mens Sjøforsvaret leder arbeidet med bergingsoperasjonen for havaristen (KNM Helge Ingstad).

Siste nytt

Facebook

Twitter