Publisert: , Oppdatert:
- John-Morten Klingsheim

Bølge- og strømvarsel for hele norskekysten

Kystverket har en bølge- og strømvarslingstjeneste på barentswatch.no. Informasjonen den gir skal gjøre det lettere og tryggere for sjøfarende å navigere i kystområder. Siden mai 2017 har tjenesten dekket farleder på hele norskekysten. Det gjøres kontinuerlig kvalitetsvurderinger og forbedringer. 

Nytt i 2019: Du kan enkelt få varsel for egen inntegnet rute eller laste inn rute fra ECDIS/ECS med rute på RTZ-format (foreløpig for Sør-Norge til Bergen). Sanntidsdata fra bølgebøyer - Fauskane bølgebøye. Nytt strømvarsel for Moskstraumen i tillegg til Saltstraumen. Se også nyhetssak fra april 2019 på barentswatch.no

Se direkte kameraoverføring fra Saltstraumen


Trykk på YouTube lenken nede til høyre for å se live kameraoverføring i fullskjerm.

Bølgevarsel for farleder (BarentsWatch)

Bølgevarsel for farleder gir prognoser for bølgehøyde, -periode og -retning inntil 60 timer frem i tid. Tjenesten er et nyttig hjelpeverktøy både for hurtigbåter og ferjer og fritidsbåter og annen kysttrafikk. Basert på varslene kan passasjertrafikken på et tidlig stadium vurdere om det er sikkert å ferdes i områdene, eller om det er behov for alternativ transport på land.

Bruk av bølgevarselet kan også gi en miljøgevinst ved at seilaser kan planlegges mer effektivt, og bidra til redusert forbruk av drivstoff. Varselet gir også god informasjon for havbruksnæringen og andre kystnæringer.

Oppgradert tjeneste

Bølgevarseltjenesten har vært i kontinuerlig utvikling siden 2003, og dekker fra mai 2017 hele norskekysten. I 2019 kom det en ny funksjon som gjør at man kan få varsel om bølgevarsel for egen seilingsrute. Denne kan tegnes inn eller hentes fra navigasjonsplattformen (RTZ-fil).

Varselet presenteres gjennom BarentsWatch sin brukervennlige kartløsning. BarentsWatch benytter moderne teknologi som presenterer informasjonen tilpasset både pc, nettbrett og mobil. På sikt vil informasjonen kunne vises direkte på kartplottere ombord på båtene. At varslene leveres på åpne formater gir også grunnlag for digitalisering av prosesser der bølge- og strøminformasjon er aktuelt for effektive og sikre operasjoner.

Tett samarbeid

Varslene er utviklet av Uni Research Polytec i tett samarbeid med Kystverket/BarentsWatch. Brukertesting har vært en viktig del av utviklingen. Varslene baserer seg på havmodeller fra Meteorologisk Institutt og NOAA samt videreutvikling av metoder fra SINTEF og US Corps of Engineers m.fl. Modeller og metoder er under kontinuerlig utvikling i samarbeid med Meteorologisk Institutt.

Egne varsel for spesielt utfordrende områder

Bølgevarsel for farleder dekker hele norskekysten. Varslene gis for farleder med ferge- og hurtigbåttrafikk langs hele kysten, og områder med mye fritidsbåttrafikk. I tre områder der bølgeforhold er særlig utfordrende, Stad, Hustadvika og Værøy/Røst, tilbyr vi også spesialvarsel for kryssende bølger.

Strømvarsel for Saltstraumen og Moskstraumen

Kystverket har etablert to strømvarsel for å gi økt sjøsikkerhet. Strøm­varselet i Saltstraumen viser strømhastighet og perioder med strømslakk for å planlegge sikker gjennomfart. Varselet inkluderer også et kamera som viser strømmen LIVE. Nytt i 2019 er strømvarsel for Moskstraumen som gir strømretning og - hastighet, og varsling av farlige bølger (strømskavler/strind).  

Strømvarselet for Saltstraumen, en av verdens sterkeste tidevansstrømmer, varsler hvor kraftig strømmen er på max  og periode for strømslakk hvor strømmen forventes under 3 knop.

Aktuelle linker (bølger, strøm og vind)

Siste nytt