Planmedvirkning

Kystverket er en statlig fagmyndighet med ansvar for sikker og effektiv sjøtransport. Vi har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å sikre havne- og sjøtransportinteressene i offentlige planprosesser. Her finner du informasjon om Kystverkets rolle som planmedvirker.

Nyhetsliste

Veileder – Kystverkets planmedvirkning

Kystverket har utarbeidet en egen veileder om planmedvirkning som erstatter veilederen av 2009. Hovedfokuset i veilederen er å synliggjøre Kystverkets roller, interesser og forvaltningsansvar i arealplaner.

Siste nytt