Planmedvirkning

Kystverket er en nasjoanl etat med ansvar for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning. Vi har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å sikre havne- og sjøtransportinteressene i offentlige planprosesser. Her finner du informasjon om Kystverkets rolle i offentlige arealplanprosesser etter plan- og bygningsloven.

Nyhetsliste

Veileder – Kystverkets planmedvirkning

Kystverket har utarbeidet en egen veileder om medvirkning i planlegging etter plan- og bygningsloven. Hovedfokuset i veilederen er å synliggjøre Kystverkets roller, interesser og forvaltningsansvar i arealplanprosesser.

Siste nytt