Hopp direkte til innhold

Kystkonferanse i Nordland 2021

Kystverket inviterer til brukerkonferanse for brukerne av nordlandskysten.

8. desember 2021, kl 9:00-15:30

Svolvær

På grunn av lav påmelding og usikkerhet knyttet til covid-situasjonen ser vi oss inntil videre nødt til å utsette konferansen som var planlagt i Svolvær 8. desember. Vi takker for interessen fra de påmeldte og beklager utsettelsen. Brukerkonferansen er en viktig arena for oss for å ha dialog med brukerne av nordlandskysten, slik som fiskere, oppdrettere, godstransportører, passasjertransportører, havner, kommuner og fritidsbåtforeninger. Vi håper derfor at covid-situasjonen endrer seg, slik at det ikke går altfor lenge til vi igjen kan invitere. Så snart vi har fastsatt en ny dato, vil vi informere om dette.
Til toppen