Hopp direkte til innhold

Lostjenesten

Lostjenesten bidrar til å trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet ved å tilføre fartøyets mannskap nødvendig farvannskunnskap.

Losen er kapteinens nautiske veileder i navigering og manøvrering. Selv om losen i dag har tilgang til stadig mer avanserte digitale verktøy, er det fremdeles kompetanse rundt farled og kyst, værforhold og seilingsrutiner som er hovedproduktet som tilbys fra losen og Kystverket. 

Lostjenesten er det enkleste og kanskje beste forebyggende sjøsikkerhetstiltaket for å unngå ulykker til sjøs.

Lostjenesten utfører omlag 40 000 oppdrag i året, og har 7 losoldermannskap med 25 losstasjoner i Norge, fra Svinesund til Grense Jakobselv. Tjenesten er operativ og tilgjengelig 24 timer i døgnet, hele året.

Losplikt: Hvem må ha los?

Det er generell losplikt langs kysten for:

• Fartøy over 70 meter.
• Passasjerfartøy over 50 meter.
• Fartøy med farlig eller forurensende last (35/50 meter).

Avgiftskalkulator

Lostjenesten er brukerfinansiert. Finn ut hvor mye du må betale i losavgifter og sikkerhetsavgift ved å bruke avgiftskalkulatoren

Bestill los

Du kan bestille los elektronisk i meldingssystemet SafeSeaNet Norway

Routeinfo.no

Last ned Kystverkets digitale seilingsruter gratis via den digitale rutetjenesten routeinfo.no

Losformidling

Tre losformidlingsstasjoner planlegger og prioriterer losoppdrag, og er skipsfartens kontaktpunkt.

Rundt 300 loser jobber for å gjøre seilingen langs kysten trygg, og sikrer drift av tjenesten 24 timer i døgnet – hele året

Kontakt

Losdirektør

Erik Freberg Blom /

Fakta om lostjenesten

• Losen tilfører skip som skal anløpe eller forlate norske havner den nødvendige farvannskompetansen, maritim kompetanse og erfaring for å sikre seilasen i norske farvann.
• Losen gir skipsføreren om bord støtte og råd om sikker navigasjon og manøvrering av skipet.
• Kapteinen har alltid det fulle ansvaret for skipets sikkerhet, også med los om bord.
• Lostjenesten er tilgjengelig 24 timer i døgnet, hele året.
• Lostjenesten utfører årlig rundt 40 000 oppdrag.
• Kystverket har omlag 300 loser i tjeneste, stasjonert ved 25 losstasjoner langs Norskekysten.

Kart over lostjenesten

 

Til toppen