Hopp direkte til innhold

Losformidling

Losformidlingssentralene er skipsfartens kontaktpunkt ved seilas til og fra norske havner og i transitt langs kysten.

Kystverkets tre losformidlingssentraler er lokalisert i Horten, Kvitsøy og Lødingen. Losformidlingssentralene planlegger, koordinerer innmeldte losoppdrag og følger oppdraget fra losbestillingen mottas i det elektroniske meldingssystemet SafeSeaNet Norway, til losen sendes videre til nytt fartøy etter gjennomført oppdrag.

Losformidlingens hovedoppgaver

• Registrere og journalføre losbestillinger.
• Planlegge disponering av loser på vakt og prioritere oppdrag.
• Koordinere transport av los til og fra skip, tilbake til stasjon, hjem eller til nytt oppdrag.
• Føre oversikt over brukt arbeidstid og sertifikatdekning for den enkelte los.
• Informasjon og veiledning til losoldermann, los og lossøkende fartøy innenfor eget geografiske ansvarsområde.

Geografiske ansvarsområder

• Lødingen Losformidling, Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard
- Fra Grense Jakobselv til Rørvik

• Kvitsøy Losformidling, Rogaland, Vestlandet, Møre og Trøndelag
- Fra Rørvik til Feistein

• Horten Losformidling, Skagerak og Oslofjorden
- Fra Feistein til Svenskegrensa

Losformidlingssentralene har til enhver tid oversikt over alle tilgjengelige loser og fordeler oppdrag basert på mottatte losbestillinger, fartøyets frister for levering/mottak av last, samt losens sertifikatområder og arbeidstidsbestemmelser.

Losformidlingssentralenes primæroppgave er å unngå lang ventetid og tilrettelegge for skipenes behov på en best mulig miljøsikker, effektiv og økonomisk måte.

Kontakt losformidlingen

Losformidlingssentraler


Tlf: 76 98 68 10
VHF: kanal 13/16
Ansvarsområde: Grense Jakobselv - Rørvik


Tlf: 51 73 53 97 /51 73 53 98
VHF: kanal 13/16
Ansvarsområde: Rørvik - Feistein


Tlf: 33 03 49 70 (Oslofjorden)
Tlf: 33 03 49 54 (Skagerrak)
VHF: kanal 13/16
Ansvarsområde: Feistein - Svenskegrensa

Leder for losformidlingen, Halvar Heimland tlf: 47 03 22 66

 

Til toppen