Hopp direkte til innhold

Om Farledsbevis

Farledsbevis er et sertifikat som gir navigatører lov til å seile i et spesifikt farvann med et lospliktig fartøy uten å bruke los. Kystverket utsteder farledsbevis etter havne- og farvannsloven og lospliktforskriften.

Kontakt farledsbevisenheten

Har du problemer med søknad, spørsmål om ordningen eller ønsker å vite hva som er praksis rundt farledsbevisordningen?

Dersom du ikke finner informasjonen du er på jakt etter på disse sidene, kan du kontakte våre saksbehandlere på følgende måter:

Epost: 

Telefonnummer: 07847

Åpningstider:

  • september til 14. mai: Mandag til fredag 08:00 - 15:45
  • mai til 14. september: Mandag til fredag 08:00 - 15:00

Farledsbevisordningen er en myndighetskontroll av navigatørens erfaring, kompetanse og ferdigheter i et spesifikt farvann.

For å få farledsbevis må man:

  • ha gyldig dekksoffisersertifikat
  • oppfylle krav om seilingserfaring
  • ha bestått farledsbevisprøve

Navigatører kan søke om nytt, utvidet eller fornyet farledsbevis.

Du kan søke om:

  • farledsbevis, dersom du aldri har hatt et før
  • legge til nye fartøy i farledsbevis
  • legge til nye områder i farledsbevis
  • fornye farledsbevis

Elektronisk saksbehandling

Farledsbevisordningen er elektronisk og administreres via det nettbasert meldingssystemet SafeSeaNet Norway. Meldingssystemet er koblet opp mot EUs SafeSeaNet-system, og arbeidsspråket er derfor på engelsk. Navigatører kan velge mellom norsk og engelsk når man lager en brukerprofil i systemet. Den engelske benevnelsen til farledsbevis er Pilot Exemption Certificate (PEC).

Til toppen