Hopp direkte til innhold

Helsekrav for loser

Loser og losaspiranter må ha gyldig helseerklæring fra sjømannslege for å kunne jobbe som los. Her finner du informasjon om regelverket, skjema som skal brukes under helseundersøkelse, og ofte stilte spørsmål.

Forskrift om helseundersøkelse av loser og losaspiranter stiller krav om helseerklæring og gir regler for hvordan helseundersøkelser skal gjennomføres.

Det er kun lege med godkjenning som sjømannslege i Norge som kan gjennomføre helseundersøkelser og utstede helse- og udyktighetserklæringer for loser og losaspiranter. Los og losaspirant har på sin side plikt til å informere sin arbeidsgiver og sjømannslegen om endring i helsetilstand som er relevante for helseerklæringen.

Helsekravene for loser ligger nær opp til helsekravene for sjøfolk, men med visse tilpasninger på grunn av losenes særlige arbeidsforhold. Det skal brukes egne skjema for loser, men disse er harmonisert med tilsvarende skjema for sjøfolk.

Dersom en los eller losaspirant ikke oppfyller helsekravene skal legen utstede en udyktighetserklæring. Det er mulighet til å klage en slik avgjørelse inn for klagenemnda for helseundersøkelse av loser og losaspiranter.

Nytt i 2022 er at lege, psykolog og optiker uten hinder av taushetsplikt kan melde fra til Kystverket dersom en los har en helsesvekkelse, jf. helsepersonelloven § 34a. Les mer om dette under ofte stilte spørsmål.  

Til toppen