Hopp direkte til innhold

AIS Norge

Kystverket har ansvar for det nasjonale AIS-nettverket AIS Norge, som gir kontinuerlig oversikt av trafikkbildet langs kysten og i havområder.

AIS-nettverket består av landbasert og satellittbasert AIS, og er driftet av Kystverket. AIS er et viktig overvåkingsverktøy for Kystverket og i den nasjonale beredskapen langs kysten.

AIS står for automatisk identifikasjonssystem. Det ble først etablert som et antikollisjonsverktøy for skipsfarten. Fartøy med AIS-transponder om bord sender ut dynamisk informasjon om egen identitet, fart og kurs til nærgående skip via VHF-båndet, og tar imot tilsvarende informasjon fra skip i nærheten. For skip er AIS-informasjon et supplement til radarbasert informasjon.

AIS er innført av IMO, FNs sjøfartsorganisasjon, for å øke sikkerheten for skip og miljøet, og styrke trafikkovervåkning og sjøtrafikktjenester. I Norge er AIS et tiltak i regjeringens arbeid for å styrke sjøsikkerhet og beredskap i norsk farvann. Overvåking av skipstrafikken med AIS bidrar til å avdekke avvik, og gir myndigheter mulighet til å raskere kunne sette i gang nødvendige tiltak for å redusere risikoen for skipsulykker.

For myndigheter gir AIS et kontinuerlig oppdatert og komplett trafikkbilde som danner et godt grunnlag for oppfølging fra sjøtrafikksentraltjenesten eller søk- og redningstjenester. Dette er spesielt viktig i situasjoner der tid kan utgjøre en kritisk forskjell. Muligheten til å se fartøyers identitet, fart og kurs i reell tid, gjør det mulig for beredskaps- og redningsaktører å iverksette forebyggende tiltak når uønskede hendelser skjer.

AIS-data blir lagret i Kystverkets AIS-database over flere år. Historiske AIS-data er søkbar og tilgjengelig for alle i kystdatahuset.no.

Til toppen