Hopp direkte til innhold

Videreutvikling av AIS

Kartutsnitt av et virtuelt AIS merke og tekstbeskrivelse
Virtuelt AtoN som viser en drivende fritidsbåt i farvannet - sett i Kystverkets sjøtrafikksentralsystem.

AIS ble i utgangspunktet etablert som et antikollisjonssystem for fartøy. I dag har AIS et enda større bruksområde.

For Kystverket og andre myndigheter er AIS et sentralt verktøy som brukes daglig for å ivareta sikkerhet til sjøs. Utover overvåking av trafikk, har Kystverket i senere år integrert AIS data på flere andre områder:

Virtuelle AtoNs

  • Et virtuelt AtoN er en digital synliggjøring av et hinder eller en fare til sjøs. Sjømerket er kun er synlig i digital form, eksempelvis i en kartplotter om bord i fartøy, og eksisterer ikke fysisk.
  • AtoN står for Aids to Navigation og er tradisjonelt et fysisk sjømerke som varsler sjøfarende om farer og hindringer til sjøs.
  • I Kystverkets sjøtrafikksentraltjeneste blir virtuelle AtoNs eksempelvis brukt for å markere drivende gjenstander eller fartøy i sjø overfor annen trafikk i området.

Dynamisk risikoovervåking

  • Dynamisk risikoovervåking, der AIS er en av datakildene, er en del av beslutningsstøtteverktøyet i sjøtrafikksentraltjenesten.
  • Basert på historiske AIS data beregner kunstig intelligens, i form av algoritmer, risikoen er for at et avvik i trafikken vil kunne skje i nær fremtid.

Distribusjon av vindvarsler

  • AIS-basestasjoner sender vindvarslingsdata fra Kystverkets Kystvær database til fartøyers AIS-mottaker om bord.
  • Navigatører kan dermed se vindvarsler i AIS-systemet om bord.
Til toppen