Hopp direkte til innhold
Nærbilde av uniformen til en maritim trafikkleder med distinksjoner og logo
Illustrasjonsfoto: maritim trafikkleder
Foto: Kystverket

Jobb som maritim trafikkleder

Sjøtrafikksentralene er bemannet av maritime trafikkledere 24 timer i døgnet, året rundt. Alle maritime trafikkledere har lang erfaring som skipsførere og overstyrmenn.

Kystverket har om lag 60 maritime trafikkledere som jobber i skiftordninger tilpasset de enkelte stasjonene i Horten, Brevik, Kvitsøy, Fedje og Vardø.

Maritime trafikkledere overvåker og organiserer sjøtrafikken i sine tjenesteområder, og gir informasjon, seilingstillatelser og navigasjonsassistanse til skip. I tillegg har trafikklederen en viktig rolle i håndtering av hendelser og beredskapssituasjoner.

Sjøtrafikksentralene bruker overvåkings- og kommunikasjonssystemer og tekniske sensorer i sitt daglige arbeid, og har dialog med skipstrafikken på VHF-samband.

Ledige stillinger

Ledige stillinger som maritim trafikkleder blir lyst ut ved behov, og blir gjort tilgjengelig på Webcruiter, samt på nav.no

Du kan aktivere varslinger i rekrutteringsløsningen Webcruiter. Da får du varsel på epost når Kystverket legger ut nye stillinger, inkludert stillingene som maritim trafikkleder. Aktiver varslinger ved å gå inn på denne siden, og velg "Lagre søk" under logoen til Kystverket.

Krav, opptaksprosess og kurs

 • Hva må til for å bli en maritim trafikkleder?

  For å bli ansatt som maritim trafikkleder må du ha nautisk erfaring. I tillegg er enkelte egenskaper spesielt sentrale i arbeidet:

  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
  • Høy situasjonsforståelse, og evne til å ta raske avgjørelser
  • Evne til samhandling med interne og eksterne aktører
  • Evne til å arbeide selvstendig
  • Gode analytiske evner
  • Fleksibel og løsningsorientert
  • Framtidsrettet, engasjert og pålitelig
  • Gode språkkunnskaper i skandinavisk og engelsk
 • Opptaksprosessen

  Aktuelle kandidater blir valgt ut på bakgrunn av utdanning og erfaring. De aktuelle kandidatene må utføre arbeidspsykologiske tester og språktest i engelsk. De som består disse testene blir invitert inn til intervju.

 • Krav til utdanning og erfaring

 • Lokal autorisering for et spesifikt tjenesteområde

  Trafikkledere får opplæring i lokale instrukser og regelverk som gjelder for det aktuelle tjenesteområdet til sjøtrafikksentralen man blir ansatt ved. Opplæringen fullføres ved å bestå en autorisasjonsprøve.

  Denne opplæringen gir autorisasjon til å tjenestegjøre ved den aktuelle sentralen. Alle trafikkledere må ta den lokale autorisasjonsprøven på nytt hvert år for å beholde autorisasjonen.

 • Nasjonalt tjenestebeviskurs (basiskurs)

  Trafikkledere må gjennomføre et tjenestebeviskurs (TBK). Dette kurset er basert på internasjonale retningslinjer som er tilpasset norske forhold. Her blir det gitt opplæring i nasjonale prosedyrer og regelverk som gjelder for hele tjenesten.

  Etter gjennomført kurs og godkjent tjenestebevisprøve får man utdelt et tjenestebevis som viser at man kan tjenestegjøre som maritim trafikkleder i Norge. Tjenestebeviskurset bygger på IALA modulkurs (V103-1).

  Oppdateringskurs

  Tjenestebeviskurset må fornyes minst hvert femte år med et oppdateringskurs. Oppdateringskurset baserer seg også på IALA modulkurs V103, med påbygging av ytterligere moment og repetisjoner i form av simulatortrening.

  Pilot & VTS Resource Management Course (BRM/CRM)

  I tjenestebeviskurset inngår også Bridge Resource Management, et kurs som i Kystverket har gitt navnet ”Pilot & VTS Resource Management Course”. Dette er et skreddersydd kurs som tar utgangspunkt i tabell A-11/2 av STCW. I kurset vil man i simulator øve på samhandling mellom sjøtrafikksentraltjenesten og lostjenesten basert på Kystverkets egne prosedyrer. Kurset må fornyes hvert femte år, og inngår som en del av oppdateringskurset.

Kontakt

Seniorrådgiver

Malin Towe Ulrika Dreijer /
Til toppen