Hopp direkte til innhold

15 års bistandsarbeid i Uganda avsluttes

Diverse bilder fra arbeid med oljevernberedskap i Uganda.

Kystverket har i 15 år bidratt til å bygge opp oljevernberedskapen i Uganda gjennom Olje for Utvikling-programmet, som avsluttes i 2024. Sluttkonferansen for programmet ble holdt nylig, hvor resultatene av samarbeidet ble fremhevet som svært vellykkede.

Kystverket har vært med på Olje for Utvikling programmene (OfU) i mange land, og i mange år. Olje for Utvikling er et program som hjelper myndigheter med å håndtere petroleumsressurser på en ansvarlig måte, som tar hensyn til miljøet og sikrer rettferdig fordeling av inntekter. Programmet skal avsluttes i 2024, noe som også markerer slutten på 15 års samarbeid i Uganda. Kystverket har vært en av mange norske myndigheter som har vært involvert i Uganda, og deres rolle har vært å hjelpe Uganda med å bygge opp oljevernberedskapen under det som kalles miljøpilaren i programmet. Miljødirektoratet har koordinert arbeidet innen miljøpilaren fra norsk side.

Andre norske etater som har deltatt i OfU-programmene i Uganda inkluderer Statistisk Sentralbyrå, Havindustritilsynet (tidligere Petroleumstilsynet) og Sokkeldirektoratet (tidligere Oljedirektoratet).

Behov for bedre oljevernberedskap i Uganda

Tidlig på 2000-tallet ble det funnet drivverdige oljeforekomster i området rundt Albertsjøen i Uganda. Albertsjøen er blant annet grensesjø til Den demokratiske republikken Kongo og en av Nilens kilder. Et oljeutslipp som havner i Nilen, vil ha store miljømessige og politiske konsekvenser.

Hva har Kystverket bidratt med?

Kystverkets viktigste bidrag har vært å bygge opp oljevernberedskapen i Uganda. Dette inkluderer alt fra analysearbeid som la grunnlaget for Ugandas nasjonale oljevernberedskapsplan, til å utvikle forskrifter om oljevernberedskap. Planen og forskriftene er viktige verktøy for ugandiske myndigheter for å kunne stille beredskapskrav til blant annet oljeindustrien og distriktene.

Det er også gjennomført en rekke opplærings- og øvelsesaktiviteter innen oljevernberedskap for å sikre tilstrekkelig kompetanse og erfaring til å håndtere akutte oljeutslipp. Dette har inkludert opplæring lokalt, regionalt og i Norge. Kystverket har også trent nøkkelpersonell i Uganda som skal kunne gjennomføre opplæring uten støtte fra andre land gjennom såkalte "Train the Trainer"-kurs.

Kystverket har dessuten bidratt med å identifisere hvilket oljevernutstyr Uganda bør skaffe. Dette utstyret kommer i tillegg til det oljevernutstyret som oljeselskapene som opererer i landet har skaffet. De har også fått se oljevernutstyr i bruk under øvelser i Norge og nabolandene.

Som i Norge, har kommunene (districts) i Uganda en viktig rolle i beredskapen. Kystverket har bidratt til å utvikle oljevernplaner for de tre distriktene hvor petroleumsvirksomheten i Uganda foregår. I tillegg til utvikling av beredskapsplaner, har distriktene deltatt med personell på trening og øvelser. Det gjenstår en opplærings- og øvelsesaktivitet i 2024 for distriktene før OfU-programmet avsluttes.

Sluttkonferansen for OfU-programmet i Uganda

Den norske ambassaden i Uganda legges ned i juli 2024, og OfU-programmet i Uganda avsluttes i løpet av året. Det ble derfor gjennomført en sluttkonferanse for OfU-samarbeidet. Fra Kystverket deltok Ole Kristian Bjerkemo og Helge Munkås Andersen. Programmet inneholdt presentasjoner som oppsummerte det som er oppnådd, paneldiskusjoner og faglige innlegg. Resultatene fra programmet har vært veldig gode, og ambassadøren påpekte at arbeidet som er gjort er en suksess. I forbindelse med konferansen ble det også sendt et TV-program om OfU i beste sendetid.

I tillegg til sluttkonferansen inviterte direktøren for National Environment Management Authority (NEMA) representanter fra Miljødirektoratet og Kystverket til en avslutningsseremoni på NEMAs kontor med taler og hyggelig samvær. 

Kontakt

Seniorrådgiver

Ole Kristian Bjerkemo /
Til toppen