Hopp direkte til innhold

2022 ble nok et rekordår for cruisetrafikken

Tabell med Norgeskart og oversikt over de ti mest besøkte cruisedestinasjonene i 2022
Foto: Kystverket

I 2022 var det over 20 prosent flere cruiseanløp sammenlignet med 2019. Cruiseanløpene i 2022 var på rekordmange 3469 anløp. Det er 587 flere anløp enn i 2019 som også var et rekordår for cruiseturisme til Norge.

‒ Cruisetrafikken til Norge nådde en ny høyde i 2022. Ikke minst fordi mange cruiserederier kansellerte besøk til russiske destinasjoner, og i stedet la om reiseruten til å omfatte norske destinasjoner, forklarer Arve Dimmen, direktør for navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket.

‒ Den kraftige økningen kom brått på oss og skapte noen utfordringer med loskapasitet, men bidro samtidig til økt kunnskap om hvilke endringer som må til om en videre vekst i cruisetrafikken skal fortsette, blant annet innen vintercruise. En tettere og mer strukturert dialog med næringen, utvikling av tilpassede sjøsikkerhetstjenester og større forutsigbarhet gjennom tydeliggjøringer i regelverket er noen av tiltakene som Kystverket nå vurderer, påpeker Dimmen.

Forventer en gradvis økning

Cruisemarkedet har globalt, med unntak av under Covid-19 pandemien, hatt en årlig vekst på mellom 5-7 prosent de siste årene. Tall fra kystdatahuset.no viser at det mellom 2013 og 2022 har vært en gradvis økning i antall cruiseanløp og cruisepassasjerer til norske destinasjoner ‒ med opp mot 1070 flere anløp og 990 000 flere passasjerer.

Ifølge 2021-analysen «Trender og utvikling i cruisetrafikken i norske farvann mot 2040» som DNV har laget på oppdrag fra Kystverket, forventes Norge å få en jevn økning av antall cruiseskip også i årene fremover. Dette er på bakgrunn av en voksende global cruiseflåte. I tillegg vil gjennomsnittsstørrelsen på cruiseskipene til Norge trolig fortsette å øke. Eldre cruiseskip som ikke oppfyller forventede strengere miljøkrav vil etter hvert forsvinne fra norske farvann.

‒ Den fremtidige utviklingstrenden for cruisetrafikk i norske farvann vil avhenge av i hvilken grad internasjonalt og nasjonalt miljøregelverk blir innført. Det er uansett grunn til å anta at en eventuell nedgang i cruisetrafikken kun vil være midlertidig inntil ny tonnasje som kan tilfredsstille nye miljøkrav er på plass, sier Dimmen.

‒ Norge har tydelig markert seg som en viktig og opplevelsesrik cruisedestinasjon, og det er en næring som involverer mange aktører. Vi mangler imidlertid en overordnet nasjonal plan for cruisenæringen som tydelig redegjør for ønskede mål og prioriteringer. Dette er noe som ble påpekt av Cruiseutvalget i sin rapport til Justis- og beredskapsdepartementet for ganske nøyaktig ett år siden, opplyser Dimmen.

Stadig flere cruisepassasjerer

Totalt besøkte 4,267 millioner passasjerer norske cruisehavner i 2022, sammenlignet med 4,084 millioner passasjerer i 2019. For 2023 estimerer Kystverket at tallet vil øke til 4,856 millioner passasjerer. Dette estimatet er regnet ut fra gjennomsnittlig antall passasjerer om bord per havn i 2022 og fremskrevet med forventet økning i antall anløp.

I 2022 var Bergen den mest besøkte cruisedestinasjonen med 308 anløp. Ålesund var den nest mest og Tromsø den tredje mest besøkte destinasjonen med henholdsvis 240 og 213 anløp i fjor.

Med rundt 430 000 anløpende passasjerer hadde Stavanger flest cruisepassasjerer i 2022. Det er en økning på over 150 000 passasjerer siden 2016. Ålesund hadde nærmere 417 000 cruisepassasjerer i 2022, sammenlignet med om lag 180 000 i 2016.

Nye og strengere krav til utslipp fra skip i verdensarvfjordene har spesielt i Flåm, Hellesylt og Geiranger ført til en nedgang i cruiseanløp. Det gjelder også i enkelte havner der man har satt begrensninger på antall skip og passasjerer. Det har ført til at trafikken går til andre havner.

Flere cruiseskip med høy miljøprofil

I den eksisterende cruiseflåten og nybygg gjøres det innsats for å utvikle mer miljøvennlige løsninger om bord og bruk av alternative drivstoffkilder. De siste årene ser vi økning spesielt blant cruiseskip med høy score på ESI (Environmental Ship Index). Flere av disse cruiseskipene hadde mange norgesbesøk i 2022. I fjor fikk 13 cruiseskip rabatt for å ha høy miljøprofil, målt ved en ESI-score på minst 50.

‒ Utviklingen de siste årene tyder på at både Kystverkets rabatt for skip med høy ESI-score og flere norske havners rabatt til cruiseskip med høy ESI-score og/eller EPI-score (Environmental Port Index), har medført at næringen har satt inn mer miljøvennlig tonnasje på cruise i Norge, forklarer seniorrådgiver Harald Borgø i Kystverket.

Flere cruiseskip og norske havner har eller vil få tilkoblingsmulighet til landstrøm, noe som vil gi reduksjon i utslipp når de ligger til havn.

Om cruisestatistikken

  • Kystverkets cruisestatistikk er basert på ankomstrapporter i meldingstjenesten SafeSeaNet Norway, og inkluderer kun skip som er registrert med skipstype «Passenger/Cruise».
  • Passasjertall gjelder kun passasjerer som er om bord i cruiseskip ved ankomst, ikke antall passasjerer som faktisk går i land.
  • Cruiseskip er pliktige til å ha los om bord når de seiler innenfor grunnlinjen. Rekordmange cruiseanløp har lagt et høyt press på lostjenestens kapasitet. I 2022 hadde Kystverkets lostjeneste nærmere 31 000 losingstimer om bord i cruiseskip.
  • Statistikk om cruisetrafikken finner du i kystdatahuset.no

Kontakt

Avdelingsdirektør

Arve Dimmen /

Kontakt

Seniorrådgiver

Harald Borgø /

Cruisestatistikk i 2022

Oversikt over cruisedestinasjoner og -anløp i 2022

Last ned

Norgeskart med oversikt over antall cruiseanløp og de ti mest besøkte cruisedestinasjoner i 2022.

Foto: Kystverket

Bilde Publisert Oppdatert

Cruiseanløp per år og kvartal fra 2010-2022

Last ned

Grafikken viser cruiseanløp til norske havner per år og kvartal fra 2010-2022

Foto: Kystverket

Bilde Publisert Oppdatert

Destinasjoner med flest cruiseanløp og passasjerer i 2022

Last ned

Destinasjoner i Norge med flest cruiseanløp og passasjerer i 2022.

Foto: Kystverket

Bilde Publisert Oppdatert
Til toppen