Hopp direkte til innhold

36,1 millioner kroner til kommunale fiskerihavnetiltak

Den kommunale fiskerihavna i Nordvågen i Nordkapp kommune er et av prosjektene som får tilskudd. (Foto: Kjell Bendik Pedersen)

Kystverket har gjennom tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavntiltak gitt elleve prosjekt tilsagn på til sammen 36,1 millioner kroner til tiltak som skal gi bedre kommunale fiskerihavner.

Kystverket forvalter tilskuddsordningen og lyste ut midlene i desember 2022. Kystverket mottok totalt 26 søknader innen søknadsfristen 1. mars.

De elleve prosjektene som får tilsagn omfatter åtte fiskerihavner i Troms og Finnmark, og tre fiskerihavner i Nordland. Blant prosjektene som får tilsagn finnes både faste- og flytende kaier, bølgedempingstiltak og utdypingstiltak.

– Vi vet at gode havner og en sikker og effektiv sjøvei er viktig for økonomisk vekst og regional utvikling. Denne tilskuddsordningen skal bidra til å gi bedre rammebetingelser for fiskerinæringen i kommunene, og skal stimulere kystkommuner til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavner. Tilskuddsordningen er dermed et viktig virkemiddel for å realisere fiskerihavnetiltak som kommunene anser som samfunnsøkonomisk viktige, men som er så kapitalkrevende at de vanskelig lar seg gjennomføre uten statlig støtte. Vi har mottatt mange gode søknader og opplever at det er stor interesse for ordningen, sier Sven Martin Tønnessen, direktør for transport, havn og farlei i Kystverket.

Tabellen under viser hvilke kommuner og fiskerihavnprosjekt som får hvor mye i tilsagn.

Oversikt over tilsagn i 2023. Tall i kroner eks. mva.

Kommune

Fiskerihavn

Totalkostnad

Tilsagn

Tiltak

Troms og Finnmark

Nordkapp

Nordvågen

12 000 000

 5 275 000

Flytebryggeanlegg

Lebesby

Kjøllefjord

6 720 000

3 149 000

Flytebryggeanlegg

Måsøy

Havøysund

5 280 000

 2 350 000

Flytebryggeanlegg

Vardø

Vardø

8 950 000

 3 200 060

Flytebryggeanlegg

Vardø

Kiberg

1 178 880

 589 440

Flytebryggeanlegg 

Hasvik

Sørvær

4 680 000

 1 950 000

Flytebryggeanlegg

Tromsø

Brensholmen

6 938 000

 2 930 000

Utdypning

Ibestad

Engenes

15 215 525

 5 900 000

Utdypning

Nordland

Øksnes

Myre

27 110 000

 10 000 000

Kai/bølgedemper

Vestvågøy

Eggum

975 000

 402 500

Flytebryggeanlegg

Vågan

Kleppstad

808 000

354 000

Flytebryggeanlegg

SUM

 

89 855 405

36 100 000

 

Nye tildelingsrunder forutsetter at tilskuddsordningen finansieres over statsbudsjettet.

Kontakt

Avdelingsleder

Ruben Vian Alseth /
Til toppen