Hopp direkte til innhold

AIS Online er historie

Den nettbaserte tjenesten AIS Online er nå lagt ned og offisielt erstattet med publikumstjenesten NAIS.

AIS Online var Kystverkets første nettbaserte AIS-tjeneste, der man kunne søke etter spesifikke skip og følge skipsbevegelser langs kysten i sanntid. Tjenesten ble opprettet i 2004 og la grunnlaget for mange av Kystverkets nyere AIS-baserte tjenester.

‒ AIS Online var utdatert, så nå har vi fått en mye mer brukervennlig og sikker tjeneste i form av NAIS, utviklet på plattformen til BarentsWatch, sier senioringeniør Harald Åsheim i Kystverket.

NAIS henter og viser data fra Kystverkets nasjonale nettverk. I norske farvann er det til enhver tid mellom 3000-4000 fartøy som er pålagt å sende automatisk AIS-posisjonsdata. Meldingene sendes ca. hvert 10. sekund, og fanges opp av Kystverkets AIS-nettverk av nærmere 90 basestasjoner og fire satellitter. Årlig registrerer Kystverket ca. fem milliarder AIS-meldinger fra skipsfarten i norske farvann. Disse inkluderer oppdatert informasjon om fartøyers identitet, fart og kurs.

Følg skipstrafikken på NAIS

NAIS er en åpen og gratis tjeneste, tilgjengelig for alle. Av hensyn til personvern viser ikke tjenesten fritidsfartøy under 45 meter og fiskefartøy under 15 meter. Disse dataene er kun tilgjengelig for offentlige myndigheter og søk- og redningsaktører i en lukket versjon. Se mer informasjon om utvidet tilgang

Kontakt

Senioringeniør

Harald Åsheim /

Relevante tema

Til toppen