Hopp direkte til innhold

Anleggsarbeid i farleia i Nordra Sundet ved Eigersund

Kart som viser hvor anleggsarbeidet skal foregå.
Slik skal farleia bli i prosjektet Innseiling Maurholen vest for Eigersund i Rogaland. Anleggsarbeidet skal foregå i det røde området ved Grunnesundsholmen.
Foto: Kystverket

Kystverket starter neste uke opp anleggsarbeidet i prosjektet Innseiling Maurholen, som skal gjøre farleia dypere og bredere ved Grunnesundsholmen i Nordra Sundet, vest for Eigersund. På grunn av anleggsarbeidet blir farleia ved Grunnesundsholmen stort sett stengt fremover.

Farleia ved Grunnesundsholmen skal gjøres 7,5 meter dyp og utvides fra 40 til 70 meter i bredden. Det innebærer også at to nye sjømerker blir etablert og at de eksisterende sjømerkene blir tilpasset endringene.

Gir en sikrere og mer effektiv farlei

– Ei dypere og bredere farlei er med på å øke sikkerheten og effektiviteten samt redusere transportkostnadene for brukerne av farleia. Økt sikkerhet og fremkommelighet fremmer verdiskapning og styrker rammebetingelsene for sjøbasert godstransport. Større skip som tar mer last da kan brukes, og transportkostnadene går ned, forklarer prosjektleder Magnus Rørvik i Kystverket.

Han ber sjøfarende være oppmerksom på at farleia i anleggsperioden i hovedsak blir stengt, både for fritidsbåter og større fartøy. Det er Sjøentreprenøren AS som utfører anleggsarbeidet for Kystverket. Det skal være ferdig til 1. desember i år.

Bruker masser i Holevika

Utdypingen strekker seg over et areal på ca. 22 600 kvadratmeter og innebærer et opptak av omtrent 53 300 kubikkmeter løsmasser. Deler av massene som skal fjernes kommer til nytte i Holevika.

– Eigersund kommune v/Eigersund Næring og havn KF (ENH) ønsker å benytte om lag 10 000 kubikkmeter av disse massene til å utvide kaia i Holevika, litt sør for Eigersund. Massene som ikke benyttes av ENH blir lagt i et godkjent sjødeponi i Sundet. Forurensede masser (anslått til 165 kubikkmeter) skal leveres til godkjent mottaksanlegg på land, forklarer Rørvik.

Kontakt

Senioringeniør

Magnus Rørvik /
Til toppen