Hopp direkte til innhold

Anleggsstart for Hammerfest Ren Havn

Foto: Sjøentreprenøren/NCC Norge

Nå starter samarbeidsprosjektet Hammerfest Ren Havn sitt anleggsarbeid i havneområdet ved Sentrumskaia.

Observante hammerfestinger har kanskje allerede fått med seg at det begynner å skje saker og ting i havna. Der er nemlig prosjektet Hammerfest Ren Havn i ferd med å få sin anleggsstart.

Hammerfest Ren Havn er et samarbeid mellom Kystverket og Hammerfest kommune, der flere prosjekter er slått sammen til ett. Det gjelder kommunens eget miljøprosjekt og to prosjekter i regi av Kystverket: Innseiling Forsøl og Fuglenes fiskerihavn, som begge er farleds- og fiskerihavnprosjekter. Fellesprosjektet skal gjøre Fuglenes fiskerihavn dypere, rydde opp forurenset sjøbunn i Hammerfest havn og bygge ny, utvidet sentrumskai. I tillegg skal Forsøl fiskerihavn gjøres dypere og farleia inn til den skal utbedres. Opprydding av sjøbunnen blir gjort gjennom mudring eller tildekking. Forurensede sedimenter som tas opp skal bygges inne i den nye sentrumskaia. Planen er at arbeidet skal ferdigstilles i løpet av 2023.

– Hammerfest Ren Havn er viktig både for miljø, infrastruktur og byutvikling. Det legger til rette for videre næringsutvikling i Hammerfest og Forsøl og utbedrer miljøforholdene i en av Norges mest forurensende havner. I tillegg bedrer det sjøsikkerheten i havnene, forklarer prosjektleder Esben Prytz i Kystverket.

– Vi forsøker å gjøre det så skånsomt som praktisk mulig for omgivelsene, men i perioder vil det nok bli noe støy, slik det som regel er med anleggsarbeid. Trafikkmønsteret langs havna må også justeres noe i anleggsperioden. Det aller første som skjer nå er at NCC Norge AS, som er hovedentreprenør for prosjektet, starter opprenskingen på bunnen ved sentrumskaia, opplyser han.

Vil du vite mer?

Du kan holde deg orientert på prosjektets facebookside og Kystverkets nettside:

Til toppen