Hopp direkte til innhold

Rettere, bredere og dypere gjennom Gamle Langesund

Kystdirektør Einar Vik Arset åpner den utbedrede farleia gjennom Gamle Langesund.

Tirsdag 1. november åpnet kystdirektør Einar Vik Arset den nye farleia gjennom Gamle Langesund.

Utdypingen av farleia gjennom Gamle Langesund er en del av farleisprosjektet Innseiling Grenland, som gir bedre framkommelighet og økt sikkerhet for skipstrafikken inn til Grenland havn. Bakgrunnen for farleisprosjektet er den tunge satsingen for å utvikle Grenland havn til ei nasjonal servicehavn for enhetsgods med import til Østlandet og områder i Vest-Norge, som på sikt medfører økt trafikk gjennomseiling til viktige havneanlegg i området.

Farleisåpning Gamle Langesund.JPEG
Fra venstre: Arve Dimmen, direktør navigasjonsteknologi og maritime tjenester Kystverket; Geir Solberg, prosjektleder og senioringeniør i Kystverkets utbyggingsavdeling; Jan Fredrik Jonas, havnedirektør Larvik havn KF; kystdirektør Einar Vik Arset; Torben Jepsen, havnedirektør Grenland havn IKS; Hallgeir Kjeldal, ordfører Bamble kommune; Arild Arntzen, trafikkleder Brevik sjøtrafikksentral Kystverket; og Torgeir Snorre Torkjelsson, trafikkleder Brevik sjøtrafikksentral Kystverket.


Det har blitt jobbet med prosjektet siden tidlig 2000-tall, og spesielt fra 2013. Anleggsarbeidene startet i 2021 og ble fullført i juni 2021. Deretter har farleia fått nye navigasjonsinnretninger, før den 1. november altså fikk sin høytidelige offisielle åpning med litt pomp og prakt.

I tillegg til utdypingen gjennom Gamle Langesund har prosjektet Innseiling Grenland i tillegg fjernet tre små grunner i Kalvenløpet; Kløvsteinbåen, Midtfjordbåen og Orebuktbåen – der hovedarbeidet har vært å gjøre farleia rettere, bredere og dypere. Det reduserer risikoen for uhell som kan føre skade på både liv og miljø. Før disse utbedringene ble den sterkt trafikkerte innseilinga karakterisert som komplisert og vanskelig, med mye tåke og krevende strømforhold.

Nå kan farleia gjennom Gamle Langesund benyttes av fartøy inntil 300 meters lengde, 32,5 meters bredde og 12,5 meters dypgående. I tillegg tillates nå seilas i Helgerofjorden, Håøyfjorden og Kalvensundet med fartøy med inntil 13,5 meters dypgående.

Mer om Innseiling Grenland

Til toppen