Hopp direkte til innhold

Avgifter i 2021: Økning på 2,1 prosent i gjennomsnitt for lønns- og prisvekst i 2021

Samferdselsdepartementet har fastsatt sektoravgiftene for 2021. Staten finansierer bortfallet i inntekt i 2020 og 2021 som følge av Covid-19. Losavgiftene og sikkerhetsavgiftene økes for forventet vekst i lønnskostnader og priser på 2,1 prosent i gjennomsnitt.

– Bortfallet av losoppdrag og inntekt fra passasjerskip i 2020-2021 påvirker resultatet i de brukerfinansierte tjenestene til Kystverket. Med de fastsatte avgiftssatsene for 2021 og statens betydelige finansiering, unngår vi at brukerne får stor økning i avgiftsbelastningen. Sektoravgiftene justeres kun for forventet lønns- og prisvekst i 2021, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.

Inntekter fra losavgifter og sikkerhetsavgifter (sektoravgifter) dekker normalt størstedelen av kostnadene ved lostjenesten og sjøtrafikksentraltjenestene. I 2020 har staten finansiert bortfall av inntekter fra sektoravgifter som følge av Covid-19 på netto 185 mill. kroner, etter fratrekk for kostnadsreduksjon. Kystverket forventer en moderat økning blant passasjerskip fra 2020 til 2021, noe som betyr at inntektene vil bli for lave også i 2021. Behovet for statlig finansiering av inntektsbortfall i 2021 som følge av Covid-19 vil bli håndtert i forbindelse med fremleggelsen av revidert budsjett for 2021. Inntektsbortfallet vil således ikke føre til en ekstraordinær økning i sektoravgiftene i 2021.

Losavgiftene foreslås økt med 2,1 prosent i gjennomsnitt, med variasjon fra 2,0 prosent økning på losingsavgift til 2,4 prosent økning på losberedskapsavgift. Fritaket i losberedskapsavgift for fartøy opp til 8.000 BT videreføres for å styrke nærskipsfartens rammebetingelser. Dette gir en statlig finansiering av lostjenesten på 86 mill. kroner pr år. I tillegg videreføres fritak i losberedskapsavgiften for fartøy med en score på 50 eller høyere på miljøskipsindeksen Environmental Ship Index (ESI).

Sikkerhetsavgiftene økes med 2,1 prosent i gjennomsnitt. Avgiften ved Brevik, Fedje og Kårstø (en avgift for Kvitsøy) blir ikke endret. Avgiftene økes for Horten (Oslofjorden) med 6,8 prosent og i en av to avgiftssatser for Kvitsøy (Rogaland) med 5,9 prosent. Sikkerhetsavgiftene har blitt redusert de tre foregående årene, og avgiften i Oslofjorden vil på tross av økningen i 2021 være lik som i 2016. Avgiftssatsen som endres i Rogaland vil i 2021 være 28 prosent lavere enn i 2016.

Bestill årsavgift i SafeSeaNet

Årsavgiftene for 2021 ble tidlig i desember fakturert fartøy som har årsavgift i 4. kvartal 2020. Dersom det er flere fartøy som ønsker årsavgift for losberedskapsavgift eller sikkerhetsavgift, oppfordrer Kystverket disse til bestille årsavgiftene på SafeSeaNet så snart som mulig. Årsavgiftene faktureres kvartalsvis.

Til toppen