Hopp direkte til innhold

Avgiftssatsene for 2023 er fastsatt med virkning fra 1. februar 2023

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt sektoravgiftene for 2023. Losavgiftene økes med 9,3 prosent, mens sikkerhetsavgiftene økes med 4,2 prosent i gjennomsnitt. De nye avgiftssatsene gjelder fra 1. februar 2023.

―  Skipstrafikken i 2022 ble tilnærmet normal innen alle skipskategorier etter to år med pandemi og tilnærmet bortfall av cruiseskip. Staten vil i 2023 dekke 89 millioner kroner for fritak i losberedskapsavgiften for skip opp til 8.000 BT for å stimulere til nærskipsfart. Sammenlignet med 2020 og 2021, er det ikke lengre behov for staten å dekke bortfall av inntekt fra passasjerskip som følge av Covid-19, sier Arve Dimmen, direktør for navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket.

‒ Kostnadssiden har i 2022 økt mer enn vi la til grunn ved fastsettelsen av avgiftene for 2022, både på grunn av stor aktivitet i sommerhalvåret og som følge av høy prisstigning på en rekke kostnader. Dette gjør dessverre at avgiftene må økes mer enn den forventede kostnadsveksten i 2023, forklarer han.

Endring i avgiftssatser

Sikkerhetsavgiftene økes med 4,2 prosent i gjennomsnitt, tilsvarende forventet lønns- og prisvekst i 2023. Sikkerhetsavgiften i Grenland økes med 8,5 prosent, i Oslofjorden 4,1 prosent og til gassterminalen på Kårstø i Rogaland 22,2 prosent. Sikkerhetsavgiften for annen trafikk i Rogaland og til terminalene på Sture og Mongstad er uendret som følge av vekst i tonnasjen. Årsaken til den høyere økningen i Grenland og til Kårstø er nedgang i skipstrafikken.

Losavgiftene øker med 9,3 prosent og den høyere økningen skyldes i hovedsak en økning i kostnad for innleid tilbringertjeneste, som igjen reguleres av en kostnadsindeks som påvirkes av høye drivstoffpriser. I tillegg har den store aktiviteten ført til økte variable kostnader til lønn og reiser.

Endring i rabattordning for ESI

Rabatten i losberedskapsavgift for skip med score på 50 eller høyere i miljøskipsindeksen ESI (Environmental Ship Index) endres for skip med en bruttotonnasje over 20.000 BT. Fra 1. februar 2023 vil skip over 20.000 BT få en rabatt på 50 prosent. De store skipene vil fortsatt få en betydelig rabatt, siden losberedskapsavgiften beregnet pr bruttotonn. Skip med en bruttotonnasje opp til 20.000 BT vil fortsatt få en rabatt på 100 prosent.

Kontakt

Seniorrådgiver

Harald Borgø /
  • Avgifter

    Fartøy som bruker lostjeneste, farledsbevistjeneste og sjøtrafikksentralenes tjenesteområder må betale avgift. Avgiftsordningen omfatter losavgifter og sikkerhetsavgift.
  • Ofte stilte spørsmål om avgifter

    Kystverket finansieres delvis gjennom avgifter fra fartøy som seiler i norsk farvann eller til norske havner. Dette omfatter losavgifter og sikkerhetsavgifter.
Til toppen