Hopp direkte til innhold

Bekjemper oljeutslipp med dispergering

Kystverket har trent på å bruke dispergeringsmidler fra oljevernfartøyet OV Ryvingen.

Dispergering er en metode for å bekjempe oljeutslipp, der hensikten er å løse opp oljen og flytte den fra havoverflaten og ned i vannsøylen. Olje kan dispergere naturlig, ved hjelp av mekaniske metoder eller ved bruk av kjemiske dispergeringsmidler. 

Et av Kystverkets tiltak i forurensningsberedskapen er å innføre fartøysbasert dispergering. Det betyr at det vil være dispergeringsutstyr og -væske om bord på Kystverkets oljevernfartøy . Dette vil kunne gi rask responstid ved et oljeutslipp, noe som igjen styrker norsk oljevernberedskap.

I forbindelse med dette er det lagt opp til et omfattende arbeid med opplæring av både fartøysbesetninger, personell i vakta i Kystverket miljøberedskap og operatørene på overvåkningsflyet LN-KYV.

Denne uken ble det gjennomført en praktisk øvelse mellom vaktgående personell i Horten, oljevernfartøyet OV Ryvingen og LN-KYV.

Scenarioet var at en containerbåt grunnstøtte på Bregen utenfor Lillesand, det ble slått hull i en av drivstofftankene, og ca. 50 m3 VLSFO (en spesiell type drivstoff som holdes i store lagertanker rundt havner for å fylle drivstoff) lakk ut på sjøen. I et slikt scenario vil oljen kunne drive mot Klåholmen, Risøya, Kalvøya og Lyngholmen - områder med mye sjøfugl.

- Denne typen øvelser er viktig å gjennomføre med jevne mellomrom, slik at vi alltid er beredt på et oljeutslipp. Ved å trene på sjøen sammen med fartøyene våre blir øvelsene så realistiske som mulige, noe som gir det aller beste læringsutbyttet, sier prosjektleder i Kystverket Jan Willie Holbu.

Hensikten med øvelsen var i hovedsak å trene samspillet mellom aktørene, beslutningstagning og testing av instrukser, samt praktisk testing av bommer og væske.

- Øvelsene oppfattes som både nyttige og nødvendige, og de avdekket noen forbedringspunkter, sier Holbu.

Til toppen