Hopp direkte til innhold

Cruisekonferanse for dialog mellom næring og myndigheter

Glimt fra Cruisekonferansen. Bildet til venstre: Kystdirektør Einar Vik Arset ønsker velkommen. Midtbildet: Deltakere i salen. Bildet til høyre: Arve Dimmen fra Kystverket og Inge Tangerås fra Cruise Norway.

Kystverket er nå i gang med Cruisekonferansen, med nesten 80 deltakere på plass på Scandic Parken i Ålesund for å diskutere utfordringene og mulighetene med dagens og fremtidens cruisetrafikk i norske sjøområder.

onferansen er en direkte oppfølgning av en av cruiseutvalgets sine anbefalinger om å forbedre kommunikasjonen mellom norske myndigheter og cruisenæringen.

– Gjennom kommunikasjon og dialog ønsker vi å skape en større forutsigbarhet for alle parter samt danne grobunn for fremtidig arbeid relatert til cruisetrafikk og sjøsikkerhet, beredskap og redning, forklarer Arve Dimmen, direktør for navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket.

Norge har de siste årene blitt en populær cruisedestinasjon året rundt. Samarbeid med cruisenæringen er viktig for å håndtere cruisetrafikkens utfordringer og valg av virkemidler innen sjøsikkerhet, beredskap og redningsspørsmål. Formålet med denne konferansen er å ta opp drifts- og sikkerhetsspørsmål fra NOU – Norges offentlige utredninger 2022:1, knyttet til cruise i norske farvann.

– Vi mener at det å utveksle informasjon som kan være av interesse for alle parter ved planlegging og gjennomføring av fremtidige operasjoner vil være avgjørende for sikker seilas. Konferansen skal bidra til samarbeid mellom cruisenæringen og myndigheter om sjøsikkerhet, beredskap og redning og legge til rette for et godt samarbeid i fremtiden, fastslår Dimmen.

Konferansen holdes i regi av Kystverket, Cruise Norway og AECO. Målgruppen for konferansen er cruiserederier som allerede opererer i Norge, cruiserederier som vurderer å komme til Norge og cruiserederier i ekspedisjonssegmentet med spesiell interesse for anløp til små, avsidesliggende havner og alle de som er interessert i å få siste nytt om sjøsikkerhet, beredskap og redningsspørsmål knyttet til cruisetrafikk i norske farvann.

Til toppen